Política d'enviament

Si desitgeu participar seguiu les instruccions que trobareu a continuació.

Criteris d’acceptació


 S'hauran de seguir els criteris següents:

 

S’accepta qualsevol document relatiu a la gestió i el desenvolupament de la col·lecció de les diverses tipologies d’unitats d’informació, publicat o inèdit. Tant pot tractar-se d’un document de treball intern com d’un article, una comunicació a un congrés, una conferència, un pòster, etc.
Els documents enviats, en tots els casos, han de respectar els drets d’autor.

La cerca i consulta dels documents introduïts al directori serà lliure i, per tant, hi podran accedir tots els usuaris que hi estiguin interessats.  

 

Introducció dels documents


En el cas que es decideixi introduir directament el document al directori ho podeu fer des de l'apartat "Proposar documents".

Concretament, el procés requerirà l’emplenament dels camps que es presenten a continuació. Tots els que estiguin acompanyats d’un asterisc (*) són obligatoris.

 

[accordion collapsible active=false]

Autor*

Persona o institució que ha elaborat el document. Cal seguir els esquemes següents:

- Persona – [Cognom1 Cognom2, Nom]. Per exemple: “Federic Pons, Pere”; “Armengol Riba, Carla”

- Institució – [Institució mare. Unitat d’informació]. Per exemple: Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

El nom dels autors haurà d’estar totalment desglossat.

Títol*

Nom amb el que es designa el document.

Tema

Matèria que tracta el document.

Subcamps:

A. Documents generals

B. Directrius i recomanacions

C. Plans de desenvolupament de col·leccions, circuits i mètodes de treball

D. Procediments de selecció i contractació

E. Procediments de conservació i esporgada

F. Cooperació en la selecció, l'adquisició, la contractació i la conservació

G. Avaluacions de col·leccions, procediments i mètodes

 

Tipus d'unitats d'informació

Unitat d'informació a la que fa referència el document.

Subcamps:

A. Biblioteques públiques

B. Biblioteques provincials, comarcals, autonòmiques...

C. Biblioteques nacionals

D. Biblioteques universitàries

E. Biblioteques especialitzades, de recerca i centres de documentació

F. Biblioteques escolars

G. Arxius

 

Col·leccions

Tipologia o tipologies de col·leccions que tracta el document. 

Subcamps:

A. Generals

B. Monografies

C. Publicacions periòdiques

D. Documents sonors i audiovisuals

E. Recursos electrònics

F. Recursos per a l'autoaprenentatge

G. Altres col·leccions (obres de referència, còmic...)

 

Contingut

Especialització temàtica de la unitat d’informació.

Subcamps:

A. General

B. Arts (Art, Música, Pintura...)

C. Humanitats (Filosofia, Lingüística, Literatura...)

D. Ciències Socials (Dret, Economia, Psicologia...)

E. Ciències i Tecnologies (Arquitectura, Biologia, Enginyeria, Física, Química...)

F. Ciències de la Salut (Farmàcia, Medicina...)

G. Infantil i juvenil

H. Fons patrimonials

 

Tipus de document

Tipologia de document de l’estudi. 

Subcamps:

Articles

Conferències

Documentació institucional

Monografies

Altres materials (blogs i portals professionals)

 

Procedència geogràfica

Territori en el que s’ha originat la política de desenvolupament de col·lecció.

Subcamps:

No procedeix

Argentina

Bolívia

Xile

Colòmbia

Costa Rica

Cuba

Equador

El Salvador

Espanya

Andalusia

Aragó

Principat d'Astúries

Illes Balears

Canàries

Cantàbria

Castella–La Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Ceuta

Extremadura

Galícia

Comunitat de Madrid

Melilla

Regió de Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Comunitat Valenciana

 

Guatemala

Hondures

Mèxic

Nicaragua

Panamà

Paraguai

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguai

Veneçuela

Altres

Alemanya

Estats Units d'Amèrica

 

Llengua del document

Idioma o idiomes en el que es troba escrit el document.

Subcamps:

Català

Espanyol

Francès

Anglès

 

Any

Any en el que es va publicar el document.

 

URL

Adreça única (URI), si és possible, de la pàgina en la que es troba el document.

 

Fitxer

Sempre que sigui possible s’hauria de pujar el document original en format PDF, html o txt, per tal de tenir-lo localitzat en tot moment.

 

[/accordion]