E. Biblioteques especialitzades, de recerca i centres de documentació