F. Cooperació en la selecció, l'adquisició, la contractació i la conservació