Vés al contingut

Audiències àmplies i visibilitat web: posicionament de revistes acadèmiques de Comunicació a Google

Lopezosa, Carlos; Vállez, Mari. (2023). “Audiencias amplias y visibilidad web: posicionamiento de revistas académicas de Comunicación en Google”. Index.comunicación, 13(1), 153-171. https://doi.org/10.33732/ixc/13/01Audien 


Aquesta investigació analitza la visibilitat web de les principals revistes acadèmiques iberoamericanes sobre comunicació social amb l’objectiu d’identificar el grau de difusió dels seus continguts a audiències àmplies. Per això es fa una anàlisi de les accions de posicionament en cercadors (SEO per les seves sigles en anglès) preses pels portals web de 50 revistes acadèmiques identificades per posicionar-se a Google.es, utilitzant per a això l’eina Sistrix Toolbar. Aquest estudi ha permès identificar quines revistes són més visibles quan es realitza una consulta a Google.es, elaborar un rànquing de visibilitat web de les revistes millor posicionades i proposar una sèrie de bones pràctiques SEO. En aquest sentit es confirma que la revista Comunicar és la que té major visibilitat per a un públic generalista seguida de Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación i de Revista Latina de Comunicación Social. En definitiva, els resultats corroboren que la feina d’optimització en cercadors per part de les revistes acadèmiques estudiades té àmplies possibilitats de millora si volen arribar a impactar a audiències àmplies.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta