Vés al contingut

Call for papers “La IA en educació superior”

La Revista de docència universitària (REDU), dedicada a promoure l’intercanvi d’informació i idees sobre recerques empíriques i experiències entre docents, administradors i professionals relacionats amb l’Educació Superior, convoca una crida d’articles monogràfica (call for papers) per a desembre del 2024.

La temàtica de la crida és La intel·ligència artificial en l’educació superior.

Resum general

El propòsit d’aquest número especial és avançar en el desenvolupament teòric en la intersecció de la IA i l’educació superior mitjançant la creació d’un marc conceptual que examini les repercussions de la IA en els processos i mètodes d’ensenyament universitari. Com a àrea de coneixement emergent, la IA educativa té el potencial de transformar les nostres metodologies docents, així com les experiències educatives dels nostres estudiants. Hi ha autors que estimen que la IA té el potencial de transformar l’educació superior millorant-ne l’eficàcia i eficiència, però també hi ha qui opina que la seva influència pot tenir efectes perniciosos que podrien comprometre la qualitat del sistema universitari. Com van escriure Lim et al. (2023), l’expansió de la IA estarà subjecta a la resolució de les diferents paradoxes que envolta el seu ús en l’educació superior i que justificarien tant els seus efectes positius com negatius. Però quina és la realitat de la IA en l’educació superior? Què s’hauria de tenir en compte perquè es materialitzin els efectes positius? En quins contextos d’aprenentatge la IA podria tenir un efecte contraproduent? El propòsit d’aquest número especial de la revista REDU és examinar l’impacte potencial i actual de la intel·ligència artificial (IA) en l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.

Temes d’interès:

* La intel·ligència artificial (IA) i les seves implicacions pedagògiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
* Eficàcia de les aplicacions de la IA per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
* La IA com a catalitzador de noves metodologies docents.
* Implicacions de la IA en l’avaluació de l’aprenentatge.
* L’impacte de la IA en els processos de formació del professorat.
* El potencial de les tecnologies d’IA en la gestió i administració de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
* Qüestions socials i ètiques de l’ús de la IA per a l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació.
* Costos i beneficis de l’ús de la IA en l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació superior.
* La IA i el benestar i desenvolupament professional dels professors universitaris.

Es donarà prioritat als treballs que continguin recerca empírica sobre resultats i pràctiques, tot i que els editors també estan interessats en les qüestions socials i ètiques que han sorgit (o podrien sorgir) de l’aplicació de la IA en l’educació superior.

Dates previstes:

  • Enviament de treballs fins a l’1 de juliol del 2024.
  • Data prevista de publicació: desembre del 2024.

Responsables: Andreu Blesa Pérez (blesa@uji.es, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana), Maria Ripollés Melià (maria.ripolles@uji.es, Universitat Jaume I) i Yosra Boughattas (yosra.boughattas@gmail.com, Université d’Artois, França).

Algunes referències d’utilitat:

  • Bahroun, Zied; Anane, Chiraz; Ahmed, Vian; Zacca, Andrew (2023). “Transforming Education: a comprehensive review of generative artificial intelligence in educational settings through bibliometric and content analysis”. Sustainability, vol. 15, issue 17 (2023), 12983, 40 p. https://doi.org/10.3390/su151712983.
  • Bates, Tony; Cobo, Cristóbal; Mariño, Olga; Wheeler, Steve (2020). “Can artificial intelligence transform higher education?” International journal of educational technology in higher education, vol. 17, art. 42, 12 p. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00218-x.
  • Bearman, Margaret; Ryan, Juliana; Ajjawi, Rola (2023). “Discourses of artificial intelligence in higher education: a critical literature review”. Higher education, vol. 86, issue 2, p. 369-385. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00937-2.
  • Lim, Weng Marc; Gunasekara, Asanka; Pallant, Jessica Leigh, Pallant, Jason Ian; Pechenkina, Ekaterina (2023). “Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation?: a paradoxical perspective from management educators”. The international journal of management education, vol. 21, issue 2 (July 2023), 100790. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100790.

Els enviaments es realitzaran a través de la plataforma PoliPapers (es requereix un registre com a autor/a: https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/about/submissions) i s’indicarà a la secció Comentaris a l’editor que es tracta d’un treball per al número monogràfic.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta