Vés al contingut

Google Discover: usos, aplicacions i reptes en periodisme digital a Espanya, Brasil i Grècia

Lopezosa, Carlos, Giomelakis, Dimitrios, Pedrosa, Leyberson; Codina, Lluís. (2023), “Google Discover: uses, applications and challenges in the digital journalism of Spain, Brazil and Greece”, Online Information Review, En premsa. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2022-0574


Aquest article presenta el primer estudi acadèmic realitzat sobre l’aplicació de Google Discover en el periodisme en línia. La recerca va comportar 61 entrevistes semiestructurades amb experts de diferents àmbits professionals del periodisme i el posicionament en buscadors a Brasil, Espanya i Grècia. Les dades recopilades van permetre identificar cinc categories semàntiques, permetent als autors comparar les percepcions dels experts i identificar patrons de resposta comuns. Els resultats revelen diferents graus de convergència i divergència entre les opinions expressades en els tres països sobre els principals aspectes de Google Discover, com ara les estratègies de l’alimentació, l’impacte en el trànsit web, la influència en la qualitat del contingut i el sensacionalisme, i la responsabilitat dels mitjans digitals en el seu ús. Els autors proposen un conjunt de bones pràctiques per als periodistes i els equips de mitjans digitals per millorar les seves possibilitats d’aparèixer a Google Discover. Aquestes pràctiques cobreixen temes, aspectes de publicació, elements d’experiència de l’usuari, anàlisi estratègica, difusió i màrqueting. Aquest estudi és significatiu, ja que omple el buit en la recerca existent examinant específicament Google Discover, un àmbit que no s’havia explorat abans.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta