Participació en el patrimoni i benestar subjectiu a la Unió Europea

Ateca-Amestoy, Victoria; Villarroya, Anna; Wiesand, Andreas Joh. (2021). “Heritage Engagement and Subjective Well-Being in the European Union”. Sustainability, 13 (17), 9623. Disponible a: <https://doi.org/10.3390/su13179623>.


El 26 d’agost de 2021 es va publicar a la revista Sustainability, l’article “Heritage Engagement and Subjective Well-Being in the European Union” per Anna Villarroya, directora del CRICC, amb coautoria amb Victoria Ateca-Amestoy, professora de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, i Andreas Joh. Wiesand, director de l’European Institute for Comparative Cultural Research.

En aquest article s’explora la relació entre les diferents maneres de participar en el patrimoni cultural i la qualitat de vida. A partir de les dades d'una mostra representativa de la població dels 28 membres de la Unió Europea, el 2017, recollides en l'Eurobaròmetre 88.1 (2017), s’estudia la relació entre els valors d'ús i no ús i el benestar subjectiu individual mesurat com a benestar personal.

Es presenten els resultats derivats de l'estimació d'un model pròbit ordenat en què el benestar personal és una funció derivada de viure a prop de béns patrimonials, de les diferents formes de participació en el patrimoni (tangible, intangible, digital i voluntariat) i les variables explicatives més comuns que s'han trobat com a predictors del benestar personal.

Els resultats indiquen que les possibilitats d'estar més satisfet amb la vida augmenten amb les activitats de voluntariat, amb les visites a institucions patrimonials i amb la participació digital. Aquests resultats contribueixen a una millor comprensió dels diferents valors que té el patrimoni.