Vés al contingut

Technology and Music Production in Different Genres: Key Issues for a Significant Music Education

Faure-Carvallo, Adrien, Diego Calderón-Garrido, and Suárez Maria del Mar. (2022) 2022. “Technology and Music Production in Different Genres: Key Issues for a Significant Music Education”. Journal of Urban Culture Research 24 (June):79-98. Disponible a https://doi.org/10.14456/jucr.2022.5.


L’article se centra en la realitat musical i educativa de les societats occidentals. A través de la recerca bibliogràfica i l’anàlisi d’entrevistes amb professionals de gravació de so, la investigació pren com a finalitat posar en relleu el pes dels avanços tecnològics en la història dels estils de música popular urbana, entre els segles XX i XXI, i fer un seguit de suggerències i propostes didàctiques que facilitin a l’alumnat el coneixement d’aquests estils musicals. Així doncs, els objectius principals són:

  • Conèixer la importància dels avenços tecnològics en la definició de gèneres de música popular urbana.
  • Fer propostes de millora en l’ensenyament de música a l’ESO.

La metodologia que segueix aquesta investigació és de caràcter qualitatiu, amb un mètode descriptiu fenomenològic. Es van entrevistar a cinc productors musicals, seleccionats amb un mètode de mostreig no probabilístic amb unes característiques comunes. Després de les entrevistes es destaquen els aspectes essencials i subjectius de les experiències dels participants a través d’un procés inductiu.

De les entrevistes en sorgeixen una sèrie de qüestions comunes en relació amb la música i la importància de la tecnologia sonora. En primer lloc, els participants destaquen la influència dels avenços en l’enregistrament sonor pel que fa a la definició de gèneres de música popular urbana; les eines de l’estudi de gravació i les tècniques de producció contribueixen a definir les identitats musicals de les peces. En segons lloc, es destaquen les innovacions en quant a captura de so. En tercer lloc, es parla de l’edició i el processament del so, en la manipulació de la interpretació i la expressivitat musical, i de la funció socialitzadora de la música. En quart lloc, es comenta el processament d’àudio i les associacions metafòriques entre el timbre i l’actitud, que han dut a la creació d’estètiques sonores lligades als estils musicals. Per acabar, es comenta la influència, sobre la percepció de la emoció, dels processadors de simulació d’espais, i la fase de la mescla i masterització.

Un cop coneguts els avenços tècnics i tecnològics més rellevants, es fa una proposta didàctica dividida en 11 sessions de 40 a 60 minuts, que contemplen una breu visió històrica de la música a través de tecnologies sonores, i una sèrie de sessions de treball amb estacions d’àudio digitals (EAD), on es retallen fragments de cançons, s’enllacen diferents elements de so, es creen samples musicals i paisatges sonors, o es realitza el remix d’un músic

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta