Professió

Canal professional: biblioteca universitària

Mònica Font Balle, natural d’Esporles (Mallorca), va acabar la llicenciatura de Documentació a la Facultat el 2010. Prèviament havia fet la llicenciatura de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears, on ja va ser alumna col·laboradora del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears.

Mentre estudiava a la Facultat va fer una estada en pràctiques a la Biblioteca Central de la Facultat de Lletres de la Universitat de Porto (Portugal) i també al Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans.

També està vinculada al grup de recerca DENEA (Detecció de les Necessitats de l’Audiència) de la Facultat. Actualment treballa com a documentalista a la Biblioteca Pavelló de la República (http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/), un centre del CRAI de la UB especialitzat en història contemporània.

A més, des de fa uns anys col·labora com a editora a la revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació (http://www.ub.edu/bid/) de la Facultat. Per a més informació podeu veure: http://www.directorioexit.info/ficha2792.