Professorat

Aurora Vall participa en unes jornades sobre biblioteques i ciències de la salut

La professora Aurora Vall va participar, juntament amb Clara Boté (infermera i llicenciada en Documentació per la nostra Facultat), a les X Jornadas APDIS (Associação Portuguesa de Documentação e Informação de Saúde) que es van celebrar a Lisboa els dies 29 i 30 de març al voltant del tema: As bibliotecas das Ciências da Saúde na era de Literacia Digital. Aurora Vall i Clara Boté hi van presentar la comunicació: «Salud e Internet o cómo conseguir pacientes crónicos bien informados y autónomos: el caso del EAP Mataró-6 (Barcelona, Cataluña)».