Professió

Canal professional: assessorament a biblioteques escolars

Xènia Solés i Hostench (l’Escala, 1988) va acabar la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a la Facultat el 2010 i també va fer el nostre màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura. Des del febrer de 2011 es va incorporar al programa BDpuntedu, impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i gestionat pel Col·legi de Bibliotecaris. La seva feina dins del projecte consisteix a activar, incentivar i promoure les biblioteques escolars que participen al programa. Recentment, amb Lluís Jordà, també màster en Biblioteca Escolar, ha creat l’empresa Bibliopuntcat, que ofereix serveis bibliotecaris a centres educatius, centres cívics, seccions infantils de biblioteques públiques, entitats privades, etc.