Professorat

Assumpció Estivill imparteix un curs a Bilbao sobre catalogació

Els dies 31 de maig i 1 de juny, la professora Assumpció Estivill va impartir un curs a Bilbao sobre el model FRBR i el seu impacte en la catalogació. El curs estava organitzat per la Diputación Foral de Bizkaia i anava adreçat a bibliotecaris catalogadors.