Professió

Nova revista electrònica: «RIUDERAe»

Saludem l'aparició d'una nova revista electrònica del nostre àmbit: RIUDERAe: revista de unidades de información: descripción de experiencias y resultados aplicados, que edita la Universidad de Castilla-La Mancha per iniciativa de l'arxiu, la biblioteca i l'àrea TIC amb l'objectiu de difondre i intercanviar les experiències d'unitats d'informació de caràcter transversal.