Professió

Defunció d’una bibliotecària centenària: Núria Esquirol Blajot

Aula de l'Escola de Bibliotecàries a la casa dels Canonges - 1930-37 (Arxiu de la FBiD)El passat 11 de gener de 2013 va morir a Barcelona, a l’edat de 100 anys, Núria Esquirol Blajot. Havia nascut a Barcelona el 8 d’octubre de 1912, en una família amb 12 germans. El seu pare, agent mercantil, era lector de la Biblioteca de Catalunya. Ell fou qui la impulsà perquè estudiés la carrera. Ingressà a l’Escola de Bibliotecàries el 1928, i n’obtingué el títol l’any 1932. No es posà a treballar fins després de la guerra civil i, a diferència de la majoria de les seves companyes, no es dedicà a les biblioteques públiques. El 1940 organitzà la biblioteca del Círculo Ecuestre i col·laborava en alguna altra entitat, com l’empresa Barcelona Traction (després, Fecsa), en la qual assessorava en temes legals. El 1941 o 1942 passà a la biblioteca del Col·legi d’Advocats, on restà fins a la jubilació, el 1982. Des de 1972 simultaniejava aquesta feina amb la de bibliotecària de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (fins el 1982). Descansi en pau.