Professorat

Ciro Llueca al Perú

El professor Ciro Llueca està realitzant una estada a Lima (Perú), durant la qual ha participat en diverses accions acadèmiques. Dimarts 24 de setembre, va impartir la conferència «Preservación digital en una realidad obsolescente» a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del 25 al 28 de setembre, com a professor visitant de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —la universitat pública més gran del país—, ha participat en sessions sobre preservació digital i sobre polítiques públiques d'informació. Finalment, l'1 d'octubre ha impartit a la Biblioteca Nacional del Perú la conferència «Preservación y conservación digital: la economía y prioridad pública sobre los datos digitales». El professor Llueca va iniciar la seva col·laboració amb institucions peruanes gràcies a un ajut de cooperació de la Universitat de Barcelona, l'any 2012.