Activitats

30 d’abril: eleccions a la UB

El passat 12 de març, el Consell de Govern de la UB va aprovar la convocatòria d’eleccions per al dia 30 d’abril de 2014.

Aquell dia seran cridats a votar tots els col·lectius de la UB: el personal docent i investigador (PDI), el personal d’administració i serveis (PAS) i els estudiants. Per una banda, PDI, PAS i estudiants escolliran els seus representants al claustre, però els estudiants triaran, a més, representants a la junta de facultat i als respectius consells d’estudis.

Recordem que, pel que fa al claustre, PAS I PDI renoven els seus representats cada quatre anys, mentre que els estudiants ho fan cada dos. En aquestes eleccions a claustre, s’han d’elegir fins a 180 representants del PDI la Facultat, a més del degà, hi té un representant del personal acadèmic permanent doctor i un altre de la resta de professorat, 30 representants del PAS, i 90 representants dels estudiants dels quals a la nostra Facultat n’hi corresponen 2. El termini per a la presentació de candidatures a claustre del PDI i el PAS acaba el 2 d’abril i, el dels estudiants, el 28 de març.

Pel que fa a la junta de facultat i als consells d’estudis d’IiD i CAV, els estudiants poden presentar les seves candidatures també fins al 28 de març.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la UB: http://www.ub.edu/eleccions/

Recordem, a més, que enguany també es renova la representació de PDI i PAS a la Junta de la Facultat de BiD, amb les eleccions que ja han estat convocades i que tindran lloc el proper 8 d'abril.