Professió

Jesús Gascón participa en els treballs de la Comissió Assessora de Catalogació de la BC

El passat 27 de juny va tenir lloc una reunió ordinària de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. S’hi va presentar la Guia d’aplicació d’ús de metadades Dublin Core, elaborada durant els darrers mesos per una subcomissió de la qual forma part, en nom de la Facultat, Jesús Gascón. L’objectiu de la guia és ajudar els membres de la comunitat bibliotecària catalana en l’aplicació de les metadades Dublin Core (DC), especialment en projectes de dipòsits i biblioteques digitals, de manera que siguin entenedors per qualsevol usuari potencial. La Guia serà publicada properament per la BC i el COBDC en format digital.

A la reunió, també es parlà sobre la futura adopció de les RDA com a estàndard de catalogació descriptiva i es va fer un estat de la qüestió de la implantació d’aquest codi en altres països. A Catalunya, s’ha encarregat la traducció de les RDA a la professora Assumpció Estivill, i se’n preveu la finalització l’estiu de 2015.