Professió

Els estudis de la Facultat obtenen bons resultats a l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU

Els estudis de la Facultat han obtingut bons resultats a la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes que va realitzar l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) entre tots aquells que van acabar els estudis el curs 2009-10.

Des de l'any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen una enquesta d'inserció laboral entre la població titulada amb l’objectiu de conèixer, entre d’altres qüestions, el temps, la qualitat, i les vies de la seva inserció laboral, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en la 5a edició de l'enquesta que, tant pel seu abast com per la seva llarga trajectòria (successives edicions el 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014), és una de les més representatives i importants d’Europa. En aquesta ocasió, es van enquestar 17.295 graduats d'una població de referència de 31.734.

Els nostres titulats presenten un bon nivell d’ocupació, que és del 84,1 % entre els diplomats en Biblioteconomia i Documentació i del 83,3 % entre els llicenciats en Documentació, percentatges clarament superiors a altres carreres de l'àmbit de les ciències socials, com ara Filosofia, Belles Arts o Geografia i Història, que se situen majoritàriament per sota del 75 %.

Segons l'enquesta, el 95 % dels estudiants que treballen actualment, han trobat feina en menys d’un any d’acabats els estudis. Dels diplomats, un 71 % han trobat feina relacionada amb el que han estudiat en els darrers dos anys de carrera, mentre que aquest percentatge s’enfila fins al 80 % entre els llicenciats.

D’altra banda, un 81% dels estudiants de la llicenciatura de Documentació tornarien a fer els mateixos estudis, que es configuren com un dels 25 més ben valorats. Els estudis de diplomatura se situen a la banda mitjana alta, i el 68,9  % dels enquestats repetiria la carrera.

Un altre aspecte destacable és que un bon nombre d’estudiants han trobat feina a través del servei d’ofertes de feina de la Facultat. Entre els diplomats, el percentatge se situa en el 28,5 % mentre que entre els llicenciats arriba fins al 32,5 %.