Professió

La Facultat s’ha adherit a la «Declaració de Lió sobre l’accés a la informació i el desenvolupament»

El passat mes d’agost, va tenir lloc la 80ª Conferència General de l’IFLA a Lió, on es va aprovar la Declaració sobre l’accés a la informació i el desenvolupament. La Declaració de Lió demana als Estats membres de les Nacions Unides que reconeguin que l’accés a la informació i les capacitats per fer servir la informació de manera eficaç són fonamentals per al desenvolupament sostenible, i els reclama que garanteixin el seu reconeixement en l'agenda de desenvolupament posterior al 2015 «mitjançant:

  • el reconeixement del dret de les persones a accedir a la informació i a les dades, respectant el dret a la privacitat individual;
  • el reconeixement de la importància del paper de les autoritats locals, els intermediaris de la informació i de les infraestructures tals com les TICs i l’accés obert a Internet com a mitjans per a facilitar aquest accés a la informació i capacitació;
  • l'adopció de polítiques, normes i lleis per garantir de manera continuada el finançament, la integritat, la preservació i la difusió de la informació per part dels governs i el seu accés per la gent; i
  • el desenvolupament d'objectius i indicadors que permetin mesurar l'impacte de l’accés a la informació i a les dades i la comunicació dels progressos realitzats pel que fa als objectius cada any».

La Facultat acaba de signar la Declaració —vegeu-ne aquí la versió catalana—, que a hores d’ara ja compta amb més de tres-cents cinquanta signataris de tot el món, vinculats a les biblioteques, la informació i la cultura, entre d’altres, la Biblioteca de Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya, l’Associació Lectura Fàcil, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, la Fundació Biblioteca Social o FESABID.