Professió

Biblioteques, bibliotecaris i la formació dels professionals de la informació, a l’edició de Sant Jordi de l’«Ara»

El diari Ara ha publicat per Sant Jordi un magnífic suplement que ha titulat «La biblioteca ideal», on les biblioteques, els bibliotecaris, l’Escola de Bibliotecàries i la formació dels professionals de la informació són els protagonistes.

Entre una munió d’articles de responsables de sistemes bibliotecaris, usuaris, professors, bibliotecaris i lectors, volem destacar els que han escrit dues persones de la casa: el del degà de la Facultat, Ernest Abadal —que parla de les funcions noves d’una professió antiga amb prespectives de futur—, i el de Lluís Agustí, professor i director de l’Escola de Llibreria —que explica el funcionament de la CDU. A més, el suplement inclou una pàgina sencera de publicitat de la Facultat i els seus ensenyaments d’Informació i Documentació de grau i de màster .

Al llarg d’aquesta vuitantena de pàgines, trobem també múltiples referències a la creació de l’Escola de Bibliotecàries l’any 1915 i als professionals que s’han format en el nostre centre al llarg d’aquests cent anys.