Activitats

El «BiD», a l’Emerging Sources Citation Index

La revista BiD, que publiquen conjuntament la UOC i la nostra Facultat, acaba de ser inclosa a l’Emerging Sources Citation Index (ESCI), un nou producte de Thomson Reuters que conté unes 4.600 revistes i que vol ampliar l’abast del Web of Science. Les revistes indexades a ESCI estan en avaluació per a una possible inclusió a les bases de dades amb factor d’impacte (Science Citation Index i Social Sciences Citation Index).