De re linguae

Informe sobre l’ús de la llengua a la docència

Els Serveis Lingüístics de la UB han publicat l’informe sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència corresponents al curs 2015-2016. L’informe inclou l’evolució dels usos lingüístics en els tres últims cursos acadèmics.

Pel que fa a la nostra Facultat, la llengua de la docència es distribueix globalment de la manera següent:

I es reparteix entre els ensenyaments de grau:

I pel que fa als màsters:

 

També s’ha publicat l’informe sobre l’ús de la llengua en les tesis doctorals (2014-2015), on es diferencien per primera vegada les dades segons la procedència dels doctorands.