Professió

6a edició de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats universitaris catalans

Del 9 de gener al 31 de març de 2017, seran enquestats més de 32.000 titulats del sistema universitari català. Aquest estudi de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que es fa cada tres anys, té l’objectiu de recollir informació que permeti conèixer el grau d’inserció laboral i millorar els plans d’estudis. L’enquesta fa preguntes sobre aspectes com ara l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies d’inserció, àmbit laboral, branques, etc.), la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, mobilitat, etc.). A l’enquesta del 2014, els estudis d’IiD de la Facultat van obtenir uns resultats força satisfactoris i ara caldrà veures si es manté aquesta tònica.

Les promocions que enguany seran objecte d’estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis el 2013, els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013. Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.