Activitats

«Multiplier event» del projecte Erasmus+ DECriS a la FIMA

En el marc del Projecte Erasmus+ «DECriS»: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) va tenir lloc a la nostra Facultat, els dies 4 i 5 de novembre, un Multiplier event (MTE), organitzat per l’equip del nostre centre: Sílvia Argudo, Juan-José Boté, Gema Santos, Cristóbal Urbano i Aurora Vall.

L’MTE va consistir en un seminari en format híbrid que va facilitar l’accés a professionals d’arreu.

L’obertura de l’acte va estar a càrrec de la vicerectora de Política Docent de la Universitat de Barcelona, Conxita Amat.

La primera sessió va començar amb una presentació pública del projecte per part dels seus coordinadors, Boris Bosančić i Tatjana Aparac-Jelušić, i Anita Papić de la Universitat d’Osijek (Croàcia) i d’una ressenya breu d’Anita Papić de l’Escola d’estiu realitzada a Osijek el setembre passat, en la qual van participar estudiants i exalumnes del grau d’Informació i Documentació de la nostra Facultat.

A continuació, Fidelia Ibekwe de l’Aix-Marseille Université, va presentar la seva comunicació: «Increasing student appropriation of course content using arts-informed pedagogy: some reflections on the Covid-19 pandemic and lockdown experience».

Es va completar la sessió amb una taula rodona, moderada pel professor Cristóbal Urbano, en la qual diferents professors universitaris van explicar les seves experiències docents durant la pandèmia. Van intervenir Ana Barbarić (Universitat de Zagreb), Martina Dragija Ivanović (Universitat de Zadar), Eva Méndez (Universidad Carlos III de Madrid), Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València), Blanca Rodríguez-Bravo (Universidad de León) i Dora Sales (Universitat Jaume I, de Castelló).

El panorama que van dibuixar amb les seves intervencions, malgrat la procedència diversa dels participants, tenia molts punts en comú: la forta implicació personal per passar en molt poc temps de la presencialitat a la total virtualitat, els problemes tècnics i materials tant de professors com d’alumnes, les dificultats per conciliar la vida familiar i la vida professional o la necessitat d’uns criteris comuns a l’hora de realitzar les classes, entre altres. Tots van coincidir en el fet que la seva metodologia docent ja no serà la mateixa després d’aquesta experiència. Kornelija Petr Balog de la Universitat d’Osijek va tancar l’acte amb un breu resum de les principals idees de la sessió.

La segona sessió va tenir una primera part dedicada a la presentació dels resultats provisionals del primer objectiu del projecte (first Intellectual Output IO-1) consistent en l’elaboració del document State-of-the-play of the use of OERs at European HEIs during the COVID-19 pandemic, a càrrec de Milijana Mičunović i Kristina Feldvari, de la Universitat d’Osijek, i Sabina Rako de l’SRCE. Van presentar la metodologia de l’estudi, els resultats i una síntesi dels punts claus identificats que van servir de punt de partida per a una interessant reflexió gràcies a les intervencions dels assistents.

Seguidament, la professora Gema Santos va moderar la darrera taula rodona, «Lessons learned from teaching support services and experts involved in digital education support and resources / contributions from different services and experts», en la qual van intervenir Albert Basart (Àrea d’Avaluació de la Qualitat, AQU Catalunya), Anna Magre (La Factoria, Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra), Ebba Ossiannilsson (International Council for Open and Distance Education OER Advocacy Committee), Joan-Tomàs Pujolà (Institut de Desenvolupament Professional – ICE, Universitat de Barcelona) i Eleni Boursinou (UNESCO).

La mirada dels serveis que van donar suport d’una manera o altra a docents i estudiants perquè durant tota la pandèmia poguessin seguir amb la seva docència va ser un bon complement al panorama presentat a la taula rodona de la primera sessió. Les intervencions dels assistents van donar peu a reflexions i consideracions que caldrà tenir en compte d’ara endavant. Stefan Dreisiebner (Universitat de Graz, Àustria) va tancar l’acte amb un breu resum de la sessió.