Activitats

Projecte Erasmus+ «DECriS»: Transnational Project Meeting, a la FIMA

En el marc del Projecte Erasmus+ «DECriS»: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) iniciat el passat mes d’abril i sobre el qual ja vam informar en aquest mateix butlletí de notícies, va tenir lloc a la nostra Facultat, els dies 2 i 3 de novembre, el Transnational Project Meeting (TPM) juntament amb un taller formatiu.

En el TPM hi van participar activament els membres de les diferents universitats implicades en el projecte: Universitat de Barcelona, University of Osijek (Croàcia), Stiftung Universität Hildesheim (Alemanya), University of Library Studies and Information Technologies (Bulgària) i Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE) (Croàcia). Va servir per discutir i ajustar les properes activitats així com per analitzar la feina realitzada fins al moment.

Es va aprofitar la trobada per realitzar un taller sobre la creació de videotutorials com a recurs educatiu obert (OER, Open Educational Resources). L’objectiu era proporcionar les nocions bàsiques a partir de les quals poder crear materials senzills però útils i ben plantejats, mitjançant recursos fàcils d’obtenir i utilitzar per als no-experts.

La primera sessió va anar a càrrec de Jep Cunill, professor del grau de Comunicació Audiovisual de la Facultat, que va explicar els conceptes bàsics per a l’elaboració d’un vídeo (formats, càmeres, fotografia, so, llum, flux de treball, etc.) i, a continuació, va fer una part més pràctica de com preparar una entrevista.

La segona sessió, presentada pel professor Williams Contreras-Higuera, especialista en disseny gràfic, estava orientada al disseny dels thumbnails o miniatures que s’afegeixen als vídeos i que serveixen per millorar tant la coberta com la contracoberta dels vídeos així com les indicacions que s’afegeixin damunt de la imatge filmada.

La tercera sessió, a càrrec de la professora Gema Santos, va servir per fixar el marc conceptual de la creació de vídeos com a OER, definir no només què són, sinó també quins tipus de llicències en obert existeixen per poder decidir quina és la més adequada per a cada necessitat.

Finalment, a la quarta sessió, el professor Juanjo Boté va presentar el programari per a la gravació de vídeo Screencast-o-matic i els participants van poder treballar-hi aplicant els diferents continguts apresos a les sessions anteriors.