Campus

Beca de col·laboració amb el CRICC

Es convoca una nova beca de col·laboració amb el CRICC per a estudiants de la FIMA. L’activitat consisteix en:

  1. Suport a la gestió i difusió de les activitats del grup GENDIMS (actualització del portal web, difusió de les noves publicacions de membres del grup GENDIMS).
  2. Suport en la recollida de dades en estudis vinculats a la perspectiva de gènere.
  3. Donar suport a la cerca d’informació en bases de dades especialitzades.

El període de col·laboració és del 2 de maig de 2022 al 20 de desembre de 2022, amb un període d’inactivitat del mes d’agost de 2022. La dedicació setmanal és de10 hores. Els requisits específics són: Ser estudiant dels graus d’Informació i Documentació o del doble grau d’Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual (INFOCOM) o del grau de Comunicació Audiovisual amb 120 crèdits superats.

Els responsables de la beca són els professors de la FIMA Juan-José Boté <juanjo.botev@ub.edu> i Maddalena Fedele <maddalena.fedele@ub.edu> i la sol·licitud s’ha d’enviar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu) entre el 9 i el 28 de març de 2022.

Detalls de la convocatòria