Professorat

Gema Santos participa al congrés Open Education Global a Nantes

La professora Gema Santos ha participat en el congrés internacional Open Education (OE) Global, celebrat a Nantes els dies 23-25 de maig, amb dues contribucions.

La primera ha estat l’organització i realització del taller «A little less conversation, a little more action, please! Turning SPARC Europe’s report “Open Education in European Libraries of Higher Education” recommendations into reality» conjuntament amb Paola Corti de SPARC Europe.

L’objectiu d’aquest taller ha estat el de recollir i compartir accions pràctiques que el personal bibliotecari està duent a terme -o bé podria incorporar- per accelerar el seu suport a l’educació oberta, d’acord amb les 10 recomanacions establertes a l’informe «Open Education in European Libraries of Higher Education» (2021). La dinàmica ha consistit en una breu presentació de les recomanacions, seguit de dues activitats grupals (en les quals els participants han treballat les recomanacions a partir de les seves pròpies experiències) i un debat final.

La primera intervenció ha estat la comunicació «Building capacities in open knowledge for the LIS (Library and Information Science) sector», que presenta els resultats d’una recerca, realitzada conjuntament amb la professora Javiera Atenas (Universitat Suffock), que pròximament es publicarà a Frontiers in Education. Aquest estudi mostra el panorama actual de la capacitació en obertura al coneixement a escala europea, a través de la revisió de diferents evidències (declaracions supranacionals, polítiques nacionals i institucionals, plans d’estudis de facultats LIS europees i els programes de formació de les seves biblioteques).