Professió

II Seminari Italo-Espanyol de Biblioteconomia i Documentació a Roma

Els dies 4 i 5 de novembre de 2022 s’ha celebrat a la Sapienza, Università di Roma, i sota els auspicis de la Società italiana di Scienze bibliografiche e biblioteconomiche (SISBB) el II Seminario italo-spagnolo di Biblioteconomia e Documentazione.

La FIMA ha estat present en l’organització del seminari mitjançant el professor Cristóbal Urbano, qui ha moderat juntament amb Alberto Salarelli de la Università di Parma la tercera sessió titulada «Un confronto sui progetti di digitalizzazione dei fondi storici: esperienze innovative, questioni, norme», on el professor Urbano ha fet la introducció al tema «Le metriche di utilizzo e utenti». En la segona sessió titulada “Attività formativa e di ricerca: migliorare i rapporti tra i due Paesi” ha participat el professor Mario Pérez-Montoro presentant el programa de doctorat de la nostra facultat.

En finalitzar el seminari, els organitzadors han acordat consolidar els seminaris ampliant les institucions participants. El III Seminario es farà a Espanya, tot i que encara no s’ha fixat el lloc.