Professorat

Lluís Agustí, a un seminari a Mèxic sobre la producció editorial dels refugiats republicans espanyols

El professor de la FIMA Lluís Agustí, el passat 10 d’agost de 2023 va oferir la ponència “La producción editorial de los refugiados republicanos españoles en México (1936-1956): reflexión sobre las características de su producción y otras cuestiones metodológicas”, durant la sessió que abordava la producció editorial mexicana a la primera meitat del segle XX. La jornada, en col·laboració amb la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), s’emmarcava dins el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, que enguany va tractar la producció editorial a Iberoamèrica.

Relacionat amb l’exili i el món editorial, Lluís Agustí fou cocoordinador de l’exposició L’exili republicà i l’edició: amb lletres i paper (2022), de la qual actualment podeu trobar-ne els panells penjats al passadís de despatxos del primer pis. Així mateix, fruit de les seves recerques en aquest terreny és la seva tesi doctoral.