logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Agustí Ruiz, Lluís

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
109
Correu electrònic:
Telèfon:
934035782

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació, llicenciat en Filologia Romànica (Portuguesa) i doctor en Informació i Documentació. Professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB de Recursos i serveis de referència i Desenvolupament de col·leccions. És també director de l'Escola de Llibreria de la UB. Ha estat director de biblioteques a Barcelona, Lisboa, París, Brussel·les i Nova York, ha impartit també docència a la Universidade Nova de Lisboa. Editor i traductor literari, ha estat col·laborador de cultura del diari Avui i locutor de ràdio a París en programes culturals.

Publicacions
2021
Article de revista
Santamarta, A.; Agustí, L. (2021). Clubes virtuales de lectura en España: participantes y funcionamiento. OCNOS. vol. 20, núm. 1, 108-121. DOI: 10.18239/ocnos_2021.20.1.2458  
Agustí, L. (2021). La obra de Ernest Guasp y el exilio mexicano. MIGRACIONES & EXILIOS. CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS EXILIOS MIGRACIONES IBÉRICOS CONTEMPORÁNEOS. vol. 2021.
Agustí, L. (2021). Bartomeu Costa-Amic: entre el compromiso, la aventura y la edición. Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles. vol. 2021.
Llibre
Agustí, L. (2021). La edición española en el exilio de México (1939-1959). Calambur.
Agustí, L.; Baró, M.; Rueda Ramírez, P. (2021). Redes del libro en España: agentes y circulación del impreso (siglos XVII-XX).. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Capítol de llibre
Pons, Amadeu; Agustí, Lluís; Urbano, Cristóbal. (2021). La consulta del diccionario: los diccionarios como fuentes para la comunicación y la información.. Routledge.
Agustí, L.; Baró, M.; Rueda Ramírez, P. (2021). La distribución de los libros de la Editorial Barcino en sus inicios: el abastecimiento de las librerías en los años 1924-1936. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Rueda Ramírez, P.; Agustí, L. (2021). Mercury in the Republic of Letters: Private Libraries in Spanish Booksellers' Catalogues (1660-1800). Brill.
Ponència
Agustí, L. (2021). Fuentes para la historia de la edición. Del Papel a la Red: Humanidades Digitales Aplicadas a la Historia de la Edición. Madrid. ESP.
2020
Article de revista
Agustí, L. (2020). Aventures i desventures del patrimoni editorial = Aventuras y desventuras del patrimonio editorial. El món de demà. núm. 40. Recuperado de https://elmondedema.cat/es/aventuras-y-desventuras-del-patrimonio-editorial/  
Agustí, Ll.; Rueda Ramírez, P. (2020). La colección Aquelarre: editar en México después del naufragio. Caracol. núm. 20, 512-543. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/caracol/article/view/164086  
Llibre
Agustí, L.; Codina, M. (2020). Jaume Bover Pujol: bibliògraf, bibliotecari i erudit. Edicions Documenta Balear, S.L.. p. 1-374.
Ponència
Agustí, L. (2020). Fuentes para el estudio del exilio editorial español (1939-1975). X Seminario Internacional Redes Públicas y Relaciones Editoriales: La investigación colaborativa: la Red de Estudios sobre la Edición Iberoamericana Red-EDIT. Madrid. ESP.
Agustí, L. (2020). La edición en el exilio: el caso mexicano. XI Seminario Internacional Redes Públicas y Relaciones Editoriales: Investigación en red y en acceso abierto: fuentes y recursos para la historia de la edición iberoamericana. Madrid. ESP.
2019
Article de revista
Agustí, L. (2019). ¿Beneïts siguin els censors?. El món d'ahir: història d'autor. núm. 9, 137-147.
Agustí, Ll.; Pons, A. (2019). La formación de libreros en España: balance de la Escuela de Librería. Contraportada. núm. 4, 52-61. Recuperado de http://www.une.es/media/Ou1/Image2/webabril2019/Contraportada%5B4%5D_baja.pdf  
Agustí, L. (2019). Organització d'una biblioteca personal o familiar. Ex-libris Casa Bauró. Fulls de Bibliografia (Andorra). vol. 2019, núm. 22. Recuperado de https://www.cultura.ad/publicacions-sobre-llengua/ex-libris-casa-bauro  
Capítol de llibre
Agustí, Ll. (2019). La bibliothèque de la Citadelle de l'Uniersité Pomepu Fabra de Barcelone, un joyau dans la ville. Éditions du Cercle de la Librairie. p. 110-118.
Conferència invitada
Agustí, Lluís. (2019). Bartomeu Costa-Amic, entre la aventura y la edición. IV Jornadas Laberintos: Editores y editoriales del exilio republicano de 1939, ochenta años después. València. ESP.
Participació comitè científic/o
Agustí, Ll. (2019). IX EDICIC Ibérico (Barcelona, julio 2019). Barcelona. ESP.
Ponència
Rueda Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2019). Mercurio en la república de las letras: las bibliotecas privadas en los catálogos de venta de los libreros españoles (1660-1800).. Private Libraries and Private Library Inventories, 1665-1830: Locating, Studying and Understanding Sources. Ravenstein. NLD.
Presentació comunicació
Agustí, Ll.; Vall, A. (2019). La necesidad de una cultura de colecciones bibliotecarias en el mundo español e hispanoamericano: PolDoc Hispànic como propuesta. IX Encuentro Ibérico EDICIC 2019. Barcelona. ESP.
2018
Article de revista
Agustí, L. (2018). Segueixen tenint sentit les biblioteques públiques?. El Cartiplàs del Plafó . núm. 114, 1-1. Recuperado de https://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/2018/09/Cartipas_octubre_114.pdf  
Capítol de llibre
Agustí, L. (2018). La obra editorial de Bartomeu Costa-Amic: posibles estrategias comerciales. Edición y propaganda del libro: las estrategias publicitarias en España e Hispanoamérica, siglos XVII-XX.. Calambur. p. 111-138. ISSN/ISBN: 978-84-8359-435-3.
Edició-coordinació de número mo
Agustí, L.; Comalat, M. [eds.]. (2018). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 5, núm. 5, 1-283. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/26023  
miscellaneous
Agustí, Ll; Baró, M.; Rueda Ramírez, P. (2018). Edición y propaganda del libro: las estrategias publicitarias en España e Hispanoamérica, siglos XVII-XX.. . Calambur. 1-342. ISSN/ISBN: 978-84-8359-435-3.
Taula rodona
Agustí, L.; Alòs-Moner, A. (2018). La biblioteca i les persones que hi treballem. Jornada Unesco 2018: La biblioteca: àgora de ciutadania. Blanes. ESP.
Agustí, L.; Bosch, R.; Fenoll, C. (2018). El futur de les biblioteques. Forum Edita: III Trobada anual del Llibre i l'Edició. Barcelona. ESP.
2017
Conferència invitada
Agustí, Ll. (2017). L'obra editorial de Bartomeu Costa-Amic: algunes possibles estratègies comercials. III Jornada d'història de l'edició. Barcelona. ESP.
Presidència comitè científic/or
Agustí, Ll. (2017). Mordasses: les 'males conductes', experiències, accions i reflexions sobre conductes mal vistes. Cicles Mordasses del Born Centre de Cultura i Memòria. Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, Ll. (2017). La publicitat del llibre a Espanya. III Jornada d'història de l'edició.. Barcelona. ESP.
2016
Article de revista
Agustí, Lluís; Pons, Amadeu. (2016). Una propuesta de formación para los libreros.. Trama y Texturas. núm. 29, 47-61. ISSN/ISBN: 1887-3669.
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2016). Introducció: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, i-ix. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/281385  
Agustí, Lluís. (2016). Modelos de negocio en el mundo de la edición electrónica, un manual de supervivencia. Anuario ThinkEPI. vol. 10, núm. 2016. Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2016.63/30577  
Conferència invitada
Agustí, Ll. (2016). L'Edició mexicana de l'exili republicà. II Jornada d'història de l'edició. Barcelona. ESP.
Edició-coordinació de número mo
Agustí, L.; Comalat, M. [eds.]. (2016). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, núm. 4, 1-240. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/23535  
miscellaneous
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2016). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016. . vol. 4. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori  
Rueda Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2016). La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Calambur. 1-372. ISSN/ISBN: 9788483593844. Recuperado de http://www.calambureditorial.com/a/42830/la-publicidad-del-libro-en-el-mundo-hisp-nico--siglos-xvii-xx-  
Presidència comitè científic/or
Agustí, Ll.; Solé, I. (2016). Exilis, Censures i resistències en el món hispànic en el món hispànic al segle XX. II Jornada d'història de l'edició.. Barcelona. ESP.
Agustí, Ll. (2016). La Setmana de la Cultura Prohibida. La Setmana de la Cultura Prohibida Born Centre de Cultura i Memòria. Barcelona. ESP.
Presidència de sessió
Agustí, Lluís. (2016). Projectes d'emprenedoria en l'àmbit cultural. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Taula rodona
Agustí, Ll.; Dávila, M.; Larumbe, L.; Tordesillas, A. (2016). Libreros. Librerías, 400 años después. Madrid. ESP.
2015
Article de revista
Agustí, Ll.; Mañà, T. . (2015). El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos. L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , 46-57. ISSN/ISBN: 0210-0150. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/article%20Aven%C3%A7_preprint_0.pdf  
Llibre
Agustí, Ll.; Llobet, J.; Pons, A. (2015). Biblioteques públiques: bibliografia bàsica. . Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. p. 5-29. Recuperado de http://scur.cat/G4XYM5  
Capítol de llibre
Rueda-Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2015). Early Printed Book Sale Catalogues from Seville: The Extension of the European Book Market into Mexico (1680
1689). Specialist Markets in the Early Modern Book World, edited by Richard Kirwan and Sophie Mullins.. Brill. p. 258-272. ISSN/ISBN: 9789004288102. Recuperado de http://www.brill.com/products/book/specialist-markets-early-modern-book-world  
Pòster
Ollé, C.; Vàzquez, M; Agustí, Ll.; Ardanuy, J.; López-Borrull, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Vall, A.; Pérez-Montoro; M. (2015). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). III International Seminar on LIS Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. . (2015). The Evolution of Library and Information Science told throught the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. (2015). Revista BiD: el valor de colaborar, experiencias a compartir. 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Múrcia. ESP.
2014
Edició-coordinació de número mo
Agustí, L.; Comalat, M. [eds.]. (2014). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, núm. 3, 1-242. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/21206  
miscellaneous
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2014). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014. . vol. 3. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori  
2013
Article de revista
Agustí, L. (2013). Morts (poc) heroiques. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/morts-poc-heroiques/  
Agustí, L. (2013). Una educació per a la ciutadania, el Lazarillo de Tormes?. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/una-educacio-per-a-la-ciutadania-el-lazarillo-de-tormes/  
Agustí, L. (2013). Què passa realment en el món del llibre?. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/que-passa-realment-en-el-mon-del-llibre/  
Agustí, L. (2013). Recomano bibliomància. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/recomano-bibliomancia/  
Agustí, L. (2013). Literatura sicalíptica. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/literatura-sicaliptica/  
Agustí, L. (2013). L'etern retorn de Marià Villangómez. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/letern-retorn-de-maria-villangomez/  
Agustí, L. (2013). Confiança en la lletra escrita. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/confianca-en-la-lletra-escrita/  
Agustí, L. (2013). S'hi van deixar la pell. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/shi-van-deixar-la-pell-2/  
Agustí, L. (2013). La signatura 400. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/la-signatura-400/  
Agustí, L. (2013). Només hi manco jo. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/nomes-hi-manco-jo/  
Agustí, L. (2013). Sempre en surts malferit, dels records. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/siempre-se-sale-malherido-de-los-recuerdos/  
Agustí, L. (2013). L'amor mata l'amistat. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/lamor-mata-lamistat/  
Conferència invitada
Agustí, Ll. (2013). La Faculté de Bibliothéconomie de l'Université de Barcelone: Histoire et la formation professionnelle à ses métiers proposée aux étudiants. Le livre dans tous ses états = Books, every way they come: Journée d'étude à l'Université de Perpignan Via Domitia. Perpignan. FRA.
2012
Article de revista
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2012). Introducció [Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014]. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, i. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97903  
Comalat, M.; Agustí, Ll.[ed.]. (2012). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, núm. 2, 5-198. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262959  
Agustí, L. (2012). Censors... de ficció. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/censors-de-ficcio/  
Agustí, L. (2012). Per favor, que els llibres no distreguin!. 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/per-favor-que-els-llibres-no-distreguin/  
Capítol de llibre
Agustí, L. (2012). El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (1697-1743), canceller de la Universitat de Cervera. Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX). Digitalia Publishing.
miscellaneous
Oller, N. (2012). La locura. . Editorial Funambulista. 1-160. ISSN/ISBN: 9788493983093.
Comalat, M.; Agustí, Ll. (2012). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012. . vol. 2. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658  
Ponència
Agustí, L. (2012). Digitalia: libros electrónicos españoles y de temática hispánica. Jornadas de encuentro para usuarios, profesionales y bibliotecarios: el libro electrónico, presente y futuro en la biblioteca universitaria (mayo, Zaragoza. Universidad de Zaragoza). Saragossa. ESP.
Lluís Agustí. (2012). El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (197-1743), canceller de la Universitat de Cervera. Jornades "Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX)". Barcelona . ESP. Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX).
Presentació comunicació
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2012). Educación sanitaria: Calidad de la información sobre la salud en Internet. II Congreso Internacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Barcelona. ESP.
Rueda, P.; Agustí, L. (2012). Early printed book sale catalogues from Seville: the extension of the European book market into Mexico (1680-1689). Specialist Markets in the Early Modern Book World. Saint Andrews (Escòcia). SCO. En preparació (Brill, 2013).
Taula rodona
Agustí Ruiz, A.; Anglada, L.M.; Fàbregues, B.; Sistach, X. (2012). La formació acadèmica i professional del llibreter. Congrés de Llibreters en Llengua Catalana. Tarragona. ESP.
2011
Pòster
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, Ll. (2011). Educación para la salud al paciente crónico: Calidad de la información en Internet. III Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. San Sebastián. ESP.
Presentació comunicació
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011). Educación sanitaria al paciente crónico: calidad de la información en Internet. XI Conferência Iberoamericana de Educação em Enfermagem. Coimbra. PRT.
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011). Educació per la salut: qualitat de les pàgines Web amb informació sanitària. XXIII Congrés d'Atenció Primària de la CAMFIC. Mataró. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2011). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 7a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (edició de febrer). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2011). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [7a edició: juny 2011]. Barcelona. ESP.
2010
Article de revista
Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, núm. 1, 71-87. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28404  
Comunicació a congrés
Agustí, Lluís; Argudo, Silvia; Franganillo, Jorge; Ollé, Candela; Pons, Amadeu; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Rueda, Pedro; Somoza, Marta; Urbano, Cristobal; Vela, Nora. . (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat. Fonts primàries en l'educació digital. Terceres Jornades Educació i Arxius. ICE Universitat de Barcelona. p. 83-98. ISSN/ISBN: 978-84-6937294-4. Recuperado de http://alehoop.info/alehoop2010.pdf  
miscellaneous
Manà, T.; Agustí, L.; Barrios, M. T; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2008-2009. sense especificar. 71-87. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833  
Ponència
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J.M.; Rueda, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat . 3es Jornades Educació i Arxius. Barcelona. ESP.
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J.M.; Rueda, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxilllerat. 3 Jornades d'Educació i Arxius. Barcelona. ESP. Fonts primàries en l'educació digital.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L. (2010). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 6a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública. Barcelona. ESP.
Agustí, L. (2010). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. 6a Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública (edició de febrer). Barcelona. ESP.
2009
miscellaneous
Couto, M. (2009). El Otro pie de la sirena. . El Cobre. 1-382. ISSN/ISBN: 9788496501768.
Bonells, J. (2009). La Segunda desaparición de Majorana. . Editorial Funambulista. 1-216. ISSN/ISBN: 8493453293 .
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Febrer). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Juny - Estiu). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [5a edició: febrer 2009]. Barcelona. ESP.
2008
Article de revista
Agustí, Ll.; Redondo, S. (2008). Public libraries: adapting to the digitised environment. An interview with John Lake. El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 2, 236-238. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23463  
2007
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2007). XVI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil, amb les editorials Lectorum Publications, Fondo de Cultura Económica, Grupo SM i Everest; el New York State Department of Education, CUNY, Long Island University i The Catalan Center/Institut Ramon Llull. (No. XVI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil. Nova York. USA.
2006
Llibre
Agustí, L. (2006). Essential guide to Spanish reading: Librarians' selections.. Essential guide to Spanish reading: Librarians' selections. Edited by Lluís Agustí. Coral Gables, FL: America Reads Spanish, 2007 . America Reads Spanish. ISSN/ISBN: 9780979606700. Recuperado de http://www.americareadsspanish.org/img_entrevistas/ESSENTIAL_GUIDE.pdf  
Agustí, Ll. (2006). Homenaje a Eduardo Propper de Callejón: Burdeos 1940, la labor humanitaria de un diplomático español = A Tribute to Eduardo Propper de Callejón: Bordeaux 1940, the humanitarian work of a Spanish diplomat. Homenaje a Eduardo Propper de Callejón: Burdeos 1940, la labor humanitaria de un diplomático español = A Tribute to Eduardo Propper de Callejón: Bordeaux 1940, the humanitarian work of a Spanish diplomat. Edición, Lluís Agustí. Nova York: Instituto Cervan. The International Raoul Wallenberg Foundation. ISSN/ISBN: 9780979606700. Recuperado de http://www.raoulwallenberg.net/files/3316.pdf  
Ponència
Agustí, L. (2006). Los servicios documentales de los Institutos Cervantes en el mundo. 51th Meeting SALALM (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials) Crossing Borders, Latin American Migrations: Collections and Services for/from New Library Users.. Santo Domingo. DOM.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2006). XV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en Español, amb l'editorial Lectorum Publications, New York State Department of Education, CUNY, Long Island University. (Nova York, 9 juny 2006) . XV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en Español. Nova York. USA.
2005
Article de revista
Agustí, Ll. (2005). Aportacions per a una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8926  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2005). Odó Hurtado, un exili oblidat. Diari Avui. vol. 26/07/2005, 35-35. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2005). XIV Simposio de Literatura Infanti y Juvenil Lectorum Publications, New York State Department of Education, CUNY, Long Island University. (Nova York, 27 maig 2005) . XIV Simposio de Literatura Infanti y Juvenil. Nova York. USA.
Varis/sense classificar
Agustí, L. (2005). Odó Hurtado [recurs electrònic]: Pàgina web dedicada a l'escriptor català exiliat a Mèxic Odó Hurtado (Barcelona, 1902-1965). . Recuperado de http://www.odohurtado.com  
2004
Article de revista
Agustí, Ll. (2004). La biblioteca de Nueva York. Cervantes: revista del Instituto Cervantes. vol. 1, núm. 1. Recuperado de http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_01/rc_bibliotecas_01.pdf  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2004). Els perills de la cuina ràpida. Diari Avui. vol. 13/10/2004, 36-36. ISSN/ISBN: 2340-2016.
2003
Article de revista
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2003). Tret de sortida de l'any Simenon-Maigret. Diari Avui. vol. 26/01/2003, 47-47. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2003). Brel, el dret a somiar. Diari Avui. vol. 23/03/2003, 61-61. ISSN/ISBN: 2340-2016.
miscellaneous
Lopes da Silva, B. (2003). Chiquinho. . El Cobre. 1-262. ISSN/ISBN: 8496095150.
2002
Article de revista
Agustí, Lluís. (2002). Les réseaux des bibliothèques à l'extérieur: les modèles français et espagnol. Bulletin des bibliothèques de France. núm. 47, 55-61. Recuperado de http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2002/05/document.xsp?id=bbf-2002-05-0055-008/2002/05/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non  
Agustí, Ll. (2002). Viage literario a la Iglesias de España de Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva [Edició facsímil de la Biblioteca Valenciana fons Nicolau Primitiu]. Métodos de Información. vol. maig, núm. 50. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.faximil.com/descargas/2002-50-85.pdf  
Agustí, Ll. (2002). Entre ladrillos y clics de ratón (bricks and clics). Métodos de Información. vol. gen.-mar., núm. 49. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.avei.org/revista/mei49/2002-49-30.pdf  
Agustí, Ll. (2002). Entrevista con José Antonio Pascual . Métodos de Información. vol. gen.-mar., núm. 49. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.avei.org/revista/mei49/2002-49-26.pdf  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). Dos-cents anys de Dumas. Diari Avui. vol. 22/07/2002, 31-31. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). 1.000 anys de llengua catalana al Rosselló. Diari Avui. vol. 5/06/2002, 42-42. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). El saló del còmic de París viu la seva primera prova de foc. Diari Avui. vol. 2/06/2002, 52-52. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). Guerra a la premsa gratuïta. Diari Avui. vol. 4/03/2002, 51-51. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). Noces de plata del Pompidou. Diari Avui. vol. 3/02/2002, 50-50. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). El Mar, de Blai Bonet, al francès. Diari Avui. vol. 1/02/2002, 38-38. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). El testimoni d'una afganesa. Diari Avui. vol. 29/01/2002, 35-35. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). La guerra total de Peter Brook. Diari Avui. vol. 26/01/2002, 49-49. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). Quatre continents en un museu. Diari Avui. vol. 4/01/2002, 37-38. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). La cineasta Coline Serreau dirigeix 'El Barber de Sevilla' a París. Diari Avui. vol. 2/04/2002. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Llibre
Larra, Mariano José de. (2002). Artículos. Larra, Mariano José de. Artículos. Edición, selección, introducción y notas de Lluís Agust. Barcelona: Edebé, 2002. . EDEBÉ. p. 517. ISSN/ISBN: 842366305.
Capítol de llibre
Agustí, Ll. (2002). La Bibliothèque Espagnole de Paris. Les bibliothèques parisiennes: architecture et décor. Paris: Action Artistique de la Ville de Paris, 2002. Action Artistique de la Ville de Paris. p. 259-260. ISSN/ISBN: 2-913246-39-7.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, Lluís [et al.]. (2002). Le Polar européen à Paris, trobada sobre la literatura policíaca europea en col•laboració amb ECALIS (European Cultural Agencies, Libraries and Information Services), Bilipo, lBibliothèque Nordique de Sainte Geneviève i el Centre Unesco de París. (París, . Le Polar européen à Paris. París. FRA.
2001
Article de revista
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). L'any 2002, Victor Hugo. Diari Avui. vol. 31/12/2001, 30-30. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). La cançó francesa perd Gilbert Bécaud. Diari Avui. vol. 19/12/2001, 45-45. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). Jacques Audiard triomfa amb 'Sur mes lèvres'. Diari Avui. vol. 2/11/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). Jeanne Moreau dirigeix 'Attila'. Diari Avui. vol. 21/09/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Agustí, Ll.; Luna, A. (2001). El llibre ha mort, visca el llibre!. Diari Avui. vol. 19/03/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). L'IEC i la RAE tenen molt bones relacions: José Antonio Pascual [entrevista]. Diari Avui. vol. 24/08/2001, 29-29. ISSN/ISBN: 2340-2016.
2000
Article de revista
Agustí, Ll. (2000). El Diccionario etimológico castellano e hispánico de Corominas/Pascual veinte años después. Métodos de Información. vol. 7, núm. 35-36, 30-39. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://eprints.rclis.org/archive/00001207/01/2000-35-30.pdf  
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Cátedra, P.; López Vidriero, M.L.; Pascual, J.A. (2000). Página de encuentro: Seminario de historia del libro español antiguo en París. Bibliothèque Espagnole de Paris. Instituto Cervantes de Paris. (París, abril 2000) . Página de encuentro: Seminario de historia del libro español antiguo en París. París. FRA.
Agustí, Lluís [et al.]. (2000). ECALIS (European Cultural Agencies, Libraries and Information Services)responsables de xarxes de biblioteques i serveis d'informació de centres culturals estrangers (Paris, 2000) . ECALIS (European Cultural Agencies, Libraries and Information Services). París. FRA.
1999
Article de revista
Agustí, Ll. (1999). Cómo sentarse a la mesa en el siglo XIV [Francesc Eiximenis]. Pasarela: revista del Centro de apoyo de la Uned en París. vol. Juny. ISSN/ISBN: 1161-0212.
1998
Article de revista
Agustí, Ll.; Pedrerol, A. (1998). Sous le patronage de Cervantes: Les bibliothèques de centres culturels étrangers en France. Bulletin d'informations: Association des Bibliothécaires Français. vol. 2nd trimestre, núm. 179, 18-23. ISSN/ISBN: 0004-5365.
1997
Article de revista
Agustí, Ll. (1997). La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. Gen.-Jul, núm. 20, 112-123. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19002  
1996
Article de revista
Agustí, Ll.; Bover, J. (1996). Impresos rars portuguesos: tres fulletons del segle XVIII de tema menorquí a la BN de Lisboa. Revista de Menorca. 43-48. ISSN/ISBN: 0211-4550.
1992
Ponència
Agustí, Lluís; Busqué, Anna; Reynés, Núria. (1992). L'automatització en una biblioteca pública. Escola d'Estiu de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona. Barcelona. ESP.
1991
Article de revista
Agustí, Ll.; Dachs, R. (1991). Videotex i biblioteques. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. Jul.-Des., núm. 9, 86-96. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18975  
1989
Llibre
Agustí, L.; Permanyer, J.; Ventura, N. (1989). Recomanacions generals sobre edificis destinats a Biblioteca popular, instal•lacions i mobiliari. Recomanacions generals sobre edificis destinats a Biblioteca popular, instal•lacions i mobiliari. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1989 . Diputació de Barcelona. Recuperado de http://www.edebe.com/web3/linju/edb_pre_ficha.asp?id=1304&idi=1&colec=19  
1986
Llibre
Agustí, L.; Baldrich, M.; Feliu, L. (1986). En homenatge a Rosa Leveroni. En homenatge a Rosa Leveroni. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació: Diputació de Barcelona, 1986 . Diputació de Barcelona. p. 39.