Canal professional: gestió d’arxiu i gestió documental a l’Administració

Núria Palomar i Baget és diplomada (2005) i llicenciada (2008) per la Facultat. A més, ha fet un curs de postgrau de Gestió Documental i ECM (2010) i està cursant actualment el màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses.

Des del 2005 treballa a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat. Hi porta a terme tres funcions molt interrelacionades: és responsable de l’arxiu, del centre de documentació i de l’administració electrònica. La Núria és professora associada de la Facultat des del 2009 i actualment també forma part de la Junta del Col·legi, a la vocalia de Publicacions.

Per a més detalls, vegeu: http://www.linkedin.com/pub/n%C3%BAria-palomar-i-baget/2b/17b/a40.

Seccions