Lluís Agustí

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140 (08014 BARCELONA)

Tel. 93 403 57 82 | Fax. 93 403 57 72