C. Plans de desenvolupament de col·leccions, circuits i mètodes de treball