Vés al contingut

Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere als sistemes d’organització del coneixement

La Xarxa Vives d’Universitats, organització que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats del territori de parla catalana, va proposar a l’equip científic del projecte Women and Wikipedia (PID2020116936RA-I00) la realització d’un informe de diagnosi tècnica, posicionament acadèmic i proposta de millora del sistema d’organització del coneixement de la Viquipèdia. 

La necessitat havia arribat a través del grup d’usuàries de la Viquipèdia Viquidones adreçat a la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra. Estaven preocupades pel biaix de gènere en els continguts de l’enciclopèdia cocreada digitalment i pel seu sistema d’organització del coneixement que prohibeix que les categories “Dones” i “Persones no-binàries” s’utilitzin per classificar els continguts. Aquest fet només passa en Viquipèdies com la catalana o la italiana, en la francesa i d’altres llengües que diferencien el gènere gramaticalment es permet crear categories per a dones. Així, en la catalana es dona el fenomen, tal com sempre ha ressaltat Viquidones, que hi ha professions feminitzades amb categories masculines, com ara “Infermers”, “Nadadors de sincronitzada” o “Morts per càncer d’úter”. 

Davant d’aquesta situació, el projecte Women and Wikipedia finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i l’Agencia Española de Investigación, amb la investigadora principal Núria Ferran, professora de la FIMA i la col·laboració directa d’altres membres de l’equip, especialment el professor Miquel Centelles, van elaborar un informe que s’acaba de publicar de forma conjunta entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona.

Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha fet una revisió de la literatura existent, i s’ha analitzat, d’una banda, la Viquipèdia on s’ha donat el cas de la no acceptació de categories que identifiquin els diferents gèneres. S’han analitzat els arguments emprats durant les tres deliberacions i votacions que hi va haver dins la comunitat per entendre la necessitat de no permetre la visibilització de les dones a través d’un recurs de navegació i recuperació de la informació com són les categories. I de l’altra banda, es proposa com a solució utilitzar un altre projecte de Wikimedia, Wikidata, una representació formal del graf de coneixement implícit en el contingut de les pàgines de Viquipèdia. Per analitzar tant la Viquipèdia com Wikidata, s’ha realitzat una diagnosi d’aquests dos sistemes d’organització del coneixement a través de tècniques com són el test amb persones usuàries, avaluacions heurístiques, inspecció d’estàndards i entrevistes amb persones expertes. També s’hi estudia la solució que va incorporar la comunitat viquipedista quan va rebutjar l’ús de categories per gènere a través d’un cercador implementat en algunes pàgines de la Viquipèdia. 

Després de les dues anàlisis, tant de la Viquipèdia com de Wikidata, s’estableixen conclusions des d’un punt de vista acadèmic de la presència o absència del biaix de gènere a la Viquipèdia i Wikidata.  La solució proposada en aquest informe apunta que Wikidata sigui el sistema d’organització del coneixement de la Viquipèdia, ja que Wikidata no augmenta el biaix de gènere present en la societat. 

Alhora, Wikidata i la seva propietat referida a les identitats de gènere ja etiqueta el 81,93 % de les entitats del tipus ésser humà. A més a més, ja hi ha precedents d’èxit que vinculen Wikidata i la Viquipèdia com són les infotaules o els registres d’autoritat. Finalment, l’administració de Wikidata compta amb eines que faciliten l’edició de dades i a canvi impulsen la incorporació de la perspectiva de gènere a través de la propietat que recull més diversitat de gènere, visibilitzant identitats, com ara “agènere, dona, home, intersexual, no-binari, transgènere dona i transgènere home”, entre d’altres.   

Per tant, aquest informe proposa un sistema d’organització del coneixement que adreça dos aspectes cabdals en aquesta problemàtica del biaix de gènere a la Viquipèdia. D’una banda, els aspectes tècnics, que han de permetre recuperar els continguts d’acord a les necessitats d’informació de les persones usuàries, facilitant, per tant, la visualització de les diferents identitats de gènere, com qualsevol altre aspecte necessari per recuperar la informació. I de l’altra banda, els aspectes socioculturals, que a través dels arguments acadèmics i tècnics que aporten aquest informe, puguin ajudar en els processos de governança de la comunitat i donar suport a l’evolució de la cultura viquipedista cap a valors més inclusius, que facilitin l’accés i visibilització de continguts i col·lectius minoritzats.  

Podeu consultar l’informe complet en obert a:

Ferran-Ferrer, Núria; Centelles, Miquel; Macià, Yessica; Boté-Vericad, Juan-José; Minguillón, Julià (2024). Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere a les categories de Viquipèdia. Xarxa Vives d’Universitats; Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC), Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/208281

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta