Vés al contingut

Ideologia política, populisme, alfabetització informacional i pensament crític: reptes per al futur professorat.

Nova publicació de Lydia Sánchez, Sergio Villanueva i Adrien Faure, investigadors del CRICC, sobre pensament crític.

En les societats democràtiques actuals, els diversos fenòmens de desordre informatiu, així com l’ús addictiu i perjudicial de continguts i mitjans de comunicació, especialment els digitals, no han fet sinó augmentar la necessitat de formació en aquest àmbit.

L’objectiu d’aquest treball és estudiar la incidència del posicionament polític i la tendència al populisme sobre l’índex d’alfabetització informacional, l’autopercepció del pensament crític (APC) i la capacitat per detectar notícies falses en estudiants del màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària a Espanya; un col·lectiu essencial en la formació de futurs ciutadans capaços d’utilitzar críticament la informació i els continguts mediàtics.

Les dades s’han recopilat a través d’un qüestionari aplicat a 716 estudiants d’aquest màster, en 14 universitats del territori espanyol. Aquestes dades s’han analitzat estadísticament mitjançant SPSS.

Els resultats mostren que les persones populistes tenen un nivell menor d’alfabetització informacional que les no populistes; també s’observa que les persones que es situen políticament més a l’esquerra tenen un millor nivell d’APC i una major quantitat d’encerts en la detecció de notícies falses, mentre que el populisme no sembla influir en cap d’aquestes dues últimes variables.

Es destaca la necessitat d’abordar per separat aquestes dimensions en la formació del professorat, i que l’alfabetització informacional i el pensament crític, tot i ser valuosos, no garanteixen una protecció completa contra la desinformació i el discurs populista a causa de la preeminència de les emocions en la cognició humana.


Sánchez, Lydia; Villanueva Baselga, Sergio; Faure-Carvallo, Adrien (2024). Ideología política, populismo, alfabetización informacional y pensamiento crítico: desafíos para el futuro profesorado. Revista latina de comunicación social, n.º 82. https://doi.org/10.4185/rlcs-2024-2268.

CRICC CRICC

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

T. 93 403 57 70
cricc.info@ub.edu

© 2024 CRICC · Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies · Desenvolupat per Luzerta