Projectes

Aprenentatge servei

Què és l'aprenentatge servei i qui pot ser-ne destinatari

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina l'aprenentatge de competències, habilitats i valors amb el servei a la comunitat en un únic projecte en què els participants es formen alhora que treballen sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Per tal de determinar la conveniència i la viabilitat d'implicar alumnat i professorat del grau de Comunicació Audiovisual en iniciatives d'altres entitats, la valoració de propostes de col·laboració implicarà un seguit de condicions.

Requisits

  1. La iniciativa ha de tenir un interès pedagògic i acadèmic, i ha de permetre desenvolupar competències transversals i específiques de la titulació.
  2. El producte audiovisual ha de tenir una repercussió social, política, cultural o econòmica i ha de comptar amb l'aval d'una institució pública, una entitat social o una empresa. Tindran preferència les propostes adreçades de manera directa o indirecta a col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat social.
  3. La proposta ha de poder desenvolupar-se de forma natural en el marc acadèmic i cronològic d'una assignatura (un semestre acadèmic; només en casos excepcionals, un curs acadèmic) i ha de comptar amb la figura d'un tutor.
  4. La col·laboració no pot limitar-se a la realització del producte audiovisual. Ha d'incloure una tasca de conceptualització i investigació de l'obra a realitzar.
  5. El producte no pot tenir com a finalitat principal un benefici comercial (p. ex., un espot publicitari o un vídeo promocional) o un profit exclusiu per a l'entitat proponent. En cas afirmatiu, si la idea prové de la pròpia universitat, la fórmula adient és la convocatòria de beques de col·laboració.
  6. El projecte ha de poder materialitzar-se com un projecte d'innovació docent, de transferència de coneixement o de recerca, en el qual hi ha d'estar implicat professorat de l'àrea de Comunicació Audiovisual del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual.
  7. L'entitat proponent ha d'estar disposada a aportar, si el projecte ho requereix, una dotació econòmica (beca de col·laboració, dietes, lloguer de material, etc.).
  8. L'activitat desenvolupada pels estudiants no pot incórrer en competència deslleial amb el sector professional. El destinatari del servei ha d'acceptar que els estudiants desenvolupen una tasca d'aprenentatge en el marc de la seva formació universitària i que, per tant, poden cometre errors i el producte pot ser insatisfactori. El grup In-COMAV vetllarà sempre per la qualitat del servei, però en cap cas el projecte substituïrà la prestació d'un servei professional.

Projectes desenvolupats

250 anys a bord

Peça commemorativa del 250è aniversari de la històrica Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), amb la participació dels professionals Pep Barbal, capità de Greenpeace, Eulàlia pujol, cap de Salvament Marítim de Barcelona i David Gil, pràctic del Port de Barcelona, i amb el testimoni dels docents Marcel·la Castells, docent de la FNB, Francesc Lleal, exdocent de la FNB, i Agustí Martín, degà de la FNB.

Realització: alumnes de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA UB) amb el suport de la Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC) i el Museu Marítim de Barcelona (MMB). Direcció: Daniel Molina; Producció: Paula Carbonell; Realització: Manel Planchart; So: Javier Cano; Muntatge: Manel Planchart, Daniel Molina; Postproducció de so: Roger Solé, Javier Cano

Tutor: Josep Rovira Cuadrench

Coordinació: Jorge Franganillo (FIMA UB), M. Ángeles García (FIMA UB), Jordi Mateu (FNB UPC), Àngels Farré (MMB)


A toda pastilla

Campanya de conscienciació social sobre els usos de l'Omeprazol.

Realització: Laura Barbosa, Raquel León, Maria Moreno, Cynthia Pérez, Carlos Prieto, Alejandra Temes, Clauda Flores Hernández, Ismail Essalhi

Presentadora: Marina Pàmies
Omeprazol: Adán Aguilar
Antiàcid: Maria Fontcuberta

Tutors: Josep Rovira, M. Ángeles García, Laura Cuffí

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre el grau de Podologia (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) i el grau de Comunicació Audiovisual (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals).


Trencant mites sobre les vitamines

Campanya de conscienciació social destinada a fomentar un ús adequat de les vitamines entre la població.

Realització: Maria Brañas, Anna Cantero, Mireia Camacho, Marina Forniés

Tutors: Jaume E. Vilaseca, M. Ángeles García, Laura Cuffí

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre el grau de Podologia (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) i el grau de Comunicació Audiovisual (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals).


Que no et venguin fum

Campanya de conscienciació social sobre les propietats terapèutiques i els efectes negatius del cannabis.

Realització: Emma Casadesús, Rafa Anglada, Laura Asensio, Javier Baena, Sergi Molina, Andrea Martín, Gael Fernández, Paola Gutiérrez

Tutors: Jaume E. Vilaseca, M. Ángeles García, Ester Aso, Laura Cuffí

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.


BiDes

Documental sobre la professió bibliotecària i la vida de cinc professionals fora de la biblioteca.

Realització: Berta Cotrina, Bàrbara Prohens, Iria Louzao, Ángela Muñoz, Edgar Ortiz, Eva Gómez, Maria Navarro, Mercedes Cantos

Tutor: Josep Rovira

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.


Al pie de la letra

Campanya de divulgació sobre la importància del tractament complet de l'anomenat «peu d'atleta».

Realització: Laura Nogueira, Andrea Amador, Raquel Bernabéu, Júlia Sala, Marc Serrano, Isaac Ros, Daniel Moya, Karen Pacheco

Alicia: Mirena Nafarrate
Matías: Gonzalo López
Podóloga: Montserrat Vega

Tutors: Laura Cuffí, M. Ángeles García, Fernando Polanco, Jaume E. Vilaseca

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre el grau de Podologia (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) i el grau de Comunicació Audiovisual (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals).


Onicomi... ¿cómo?

Campanya de comunicació per motivar els professionals a tenir una millor interacció amb els pacients que pateixen onicomicosi, una infecció de les ungles produïda per fongs.

Realització: Fátima Chakhir, Mariona Jerez, Paula Ávila, Anna Candalija, Andrea González, Laura Rocchetti, Antonio Hidalgo, Martí Montaner, Anna Candalija, Roger Albet

Tutors: Laura Cuffí, M. Ángeles García, Josep Rovira Cuadrench

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre el grau de Podologia (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) i el grau de Comunicació Audiovisual (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals).


Aulas de arena

Documental que recull la revolució pedagògica que va tenir lloc al Camp de la Bota a partir de mitjans dels anys 1950, per mitjà del testimoni dels protagonistes: els professors.

Realització: Uri Hosta, Alba Medina, Míriam Nassin, Lara Bautista, Laura Gomà

Tutors: Daniel Jariod, Muntsa Tarrés, Miquel Térmens, Sandra Rius

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina.


Accés a la universitat en llengua de signes catalana

Realització: Fran Novo

Tutor: Jep Cunill

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i els Serveis Lingüístics.


Antibiòtics: consum responsable

Campanya de conscienciació social destinada a fomentar un ús apropiat dels antibiòtics entre la població.

Realització: Andrea Fernández, Mar González, Víctor Granados, Tatiana Ignatova, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Oleg Yashenco

Tutors: Laura Cuffí, Jaume E. Vilaseca, M. Ángeles García

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.


Claroscuro: La Mina

Realització: Paula Mykhaylychenko, Helena Colom, Laia Capellas, Eric Depken, Carla Collado

Tutors: Muntsa Tarrés, Andreu Sulé, Eva Rodríguez, Jaume E. Vilaseca

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina.


No et plantis

Realització: Thiago Rizardi, Helena Colom, Irene Forment, Helena Colom, Pau Solà, Marta Martín, Francesc Álvarez, Patricia García, Marta Elías, Montserrat Jiménez

Tutors: Laura Cuffí, M. Ángeles García, Jaume E. Vilaseca

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre el grau de Podologia (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) i el grau de Comunicació Audiovisual (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals).


Trencant sostres

Realització: Marina Botí, Laura Burló

Tutor: Josep Rovira Cuadrench

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat a la Universitat de Barcelona en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i els Serveis Lingüístics per a la plataforma Intercat.


El Campo de la Bota: memoria fotográfica del barraquismo

Realització: Michelle Delgado

Tutora: Lydia Sánchez

Projecte d'aprenentatge servei (ApS) elaborat en col·laboració entre la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina.