Qui som

Grup d'innovació docent consolidat en Comunicació i Mitjans Audiovisual

L'equip interdisciplinar del grup In-COMAV està format per M.ª Àngels García Asensio, coordinadora, i pels professors Adrien Faure, Madda Fedele, Jorge Franganillo, Hibai López, Anna Marquès, Maria José Masanet, Sandra Rius, Lydia Sánchez, Jaume Vilaseca i Sergio Villanueva.

La tasca d'aquest grup es va concretar el 2016 en un primer projecte reconegut d'innovació docent. Des d'aleshores, l'equip desenvolupa accions encaminades a reforçar la imatge i la projecció professional dels estudiants a través de projectes d'innovació docent. El grup també fomenta metodologies d'aprenentatge orientades a aportar les habilitats necessàries perquè els estudiants puguin enfrontar-se amb èxit a les exigències del sector audiovisual.

M.ª Àngels García Asensio
Dra. M.ª Ángeles García Asensio
Coordinadora

LinkedInORCIDGoogle Acadèmic

Doctora en Filologia Hispànica. Docent i investigadora en llenguatges d'especialitat, comunicació experta (acadèmica i professional) i optimització de discursos orals i escrits.

Adrien Faure
Dr. Adrien Faure

ResearchGateORCIDGoogle Acadèmic

Doctor en Societat i Cultura i Graduat en Musicologia. Professor, investigador i músic/productor. Especialitzat en l'experiència sonora i musical des dels àmbits de l'educació, les tecnologies del so i els audiovisuals.

Madda Fedele
Dra. Madda Fedele

LinkedInORCIDPublons

Doctora en Continguts de la Comunicació a l'Era Digital. Professora i investigadora de narrativa audiovisual, especialitzada en ficció seriada televisiva, joves i gènere.

Hibai López
Dr. Hibai López

LinkedInORCIDGoogle Acadèmic

Doctor en Comunicació Pública. Professor d'Intertextualitat i Audiovisual, Llenguatge Audiovisual i Història dels Models Audiovisuals. Investigador en el camp dels efectes publicitaris sobre la conducta dels jugadors d'atzar.

Anna Marquès
Dra. Anna Marquès

LinkedInORCID

Doctora en Comunicació. Periodista i gestora cultural de formació, productora audiovisual de professió. Experiència internacional en gestió corporativa.

Maria José Masanet
Dra. Maria-Jose Masanet

ORCID

Doctora en Comunicació Social. Professora de Llenguatge Audiovisual i Història dels Models Audiovisuals. Especialitzada en educació mediàtica, narratives transmèdia, sèries de televisió, joventut, gènere i sexualitats.

Sandra Rius
Prof. Sandra Rius

LinkedIn

Enginyera tècnica de telecomunicació. Dissenyadora multimèdia i assessora de comunicació a Internet. Docent en els camps de la producció multimèdia i la comunicació al web i als mitjans socials.

Lydia Sánchez
Dra. Lydia Sánchez

ORCIDGoogle Acadèmic

Doctora en Filosofia. Docent i investigadora en teoria i epistemologia de la comunicació; mitjans audiovisuals, opinió pública i democràcia.

Jaume E. Vilaseca
Prof. Jaume E. Vilaseca

LinkedIn

Llicenciat en Belles Arts. Docent, investigador i professional en el camp de la comunicació i els mitjans audiovisuals, centrat en la postproducció d'imatge. Ha participat en els efectes especials de més de 50 pel·lícules i ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals.

Sergio Villanueva
Dr. Sergio Villanueva

LinkedInORCID

Doctor en Comunicació Audiovisual i Llicenciat en Biotecnologia. Professor universitari de metodologies de recerca i investigador en els camps de comunicació i salut, representació mediàtica d'estigmes i traumes, i fenòmens de desinformació. Cap d'estudis del grau de Comunicació Audiovisual.