Publicacions

  • Congressos. Hem presentat comunicacions a diversos congressos nacionals i internacionals, com ara CIDUI (Girona), ECREA (Salzburg), Experimental Biology 2018 Meeting (San Diego) i Pharmacology (Edimburg).
  • Innovació docent. Participem a jornades sobre millora i innovació docent, i a trobades internacionals d'intercanvi d'experiències.
  • Materials docents. En col·laboració amb professionals reconeguts de la indústria audiovisual, creem materials i recursos per a la millora docent, accessibles a OMADO.
  • Aprenentatge servei. Impulsem propostes educatives que combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat.

Publicacions en revistes

Sánchez, L.; Franganillo, J. (2023). «Comunicación Audiovisual y pensamiento crítico: retos para la formación universitaria». Quaderns del CAC, n. 49, p. 17−25. DOI: 10.34810/qcac49id420706 [Versió catalana] [English version]

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García, M.A.; Marquès, A. (2021). «Aprendizaje emocional y de valores en la formación universitaria, aplicado al grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona». Revista latina de comunicación social, n. 79, p. 161–183. [English version]

Sánchez, L.; Franganillo, J.; García, M.A.; Marquès, A. (2021). «El ApS como metodología de aprendizaje en Comunicación Audiovisual desde la perspectiva de la psicología positiva». Revista del CIDUI, n. 5.

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García, M.A.; Marquès, A. (2020). «Fostering social change through short films: how to train future media professionals in an interdisciplinary and applied way». Journal of Higher Education Theory and Practice, v. 20, n. 12, p. 106–114. DOI: 10.33423/jhetp.v20i12.3782

García, M.A.; Cuffí, M.L.; Vilaseca, J.E. (2018). «Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en una experiencia de aprendizaje y servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona». Revista del CIDUI, n. 4.

García, M.A.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Jiménez, L. (2018). «Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional». Revista del CIDUI, n. 4.

Ignatova, T.; Yashchenko, O.; Fernández, A.; Sabaté, M.; Trullàs, E.; Granados, V.; Morgó, J.; Solé, J.; Vacas, N.; Vilaseca, J.E.; García, M.A.; Cuffí, M.L. (2018) «Advocating the responsible use of drugs through an academic service-learning activity in Higher Education». The FASEB Journal, v. 32, n. 1, supplement, p. 13.

Capítols de llibre

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García Asensio, M.A.; Marquès, A. (2023). «La transferencia social del conocimiento a través del vídeo: el aprendizaje servicio en Comunicación Audiovisual». En: Jorge Clemente, Dimitrina J. Semova (eds.). El impacto social de la universidad en la transferencia de conocimiento. Salamanca: Comunicación Social. (Observatorio ATIC; 6) DOI: 10.52495/c1.emcs.14.p102

Participació a congressos

López, H.; Faure, A.; Fedele, M.; Franganillo, J.; García Asensio, M.A.; Marquès, A.; Masanet, M.J., Rius, S.; Sánchez, L.; Vilaseca, J.; Villanueva, S. (2023). «Combining integrated curriculum and project-based learning: a short film case study from media and communication students». 9th International Conference on Higher Education Advances: HEAd'23 (Valencia). DOI: 10.4995/HEAd23.2023.16105

Faure, A.; Térmens, M., Sánchez, L.; Guallar, J.; García Asensio, M.A.; Franganillo, J.; Villanueva, S.; Masanet, M.J.; López, H.; Fedele, M.; Marquès, A.; Vilaseca, J.; Rius, S. (2023). «Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l'alumnat mitjançant la creació del canal de pòdcast de la Facultat». XII Congrés CIDUI (Lleida). Revista CIDUI, 6. Premi CIDUI.

Marquès, A.; Franganillo, J.; García, M.A.; Sánchez, L. (2022). «De trabajo académico a documental para televisión: ¡Mujer, usted no tiene nada!». En: 6th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation (CIVINEDU 2022): conference proceedings. Madrid: Adaya Press, p. 552–556. ISBN 978-84-124511-6-0.

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García, M.A.; Marquès, A. (2021). «El aprendizaje servicio en Comunicación Audiovisual: aprendizaje percibido y rendimiento académico». En: Javier Sierra, José Gomes (coord.). Audiovisual e indústrias criativas: presente e futuro. VIII Congreso Internacional de Investigadores del Audiovisual (juny: Lisboa). Madrid: McGraw-Hill, vol. 2, p. 583–600.

Villanueva, S.; García, M.A.; Maestre, E.; Cuffí, L.; Cruz, C.; Testar, X.; Larrea, C.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Aguilar, C.; Franganillo, J. (2021) «Habilidades orales y elevator pitch: mejora de las competencias emprendedoras y propuesta de rúbrica evaluativa». XI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (juliol: Barcelona).

Sánchez, L.; Franganillo, J.; García, M.A.; Marquès, A. (2021). «El ApS como metodología de aprendizaje en Comunicación Audiovisual desde la perspectiva de la psicología positiva». XI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (juliol: Barcelona).

Garcia, M.A.; Casadesús, E.; Jerez, M.; Candalija, A.; Vilaseca, J.E.; Cuffí. L. «Propuesta formativa em equipos de trabajo interdisciplinares: la implicación de los estudiantes del grado de comunicación audiovisual ante el reto de la divulgación médica». VIII Congreso Internacional de Investigadores del Audiovisual (juny: Lisboa).

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García, M.A.; Marquès, A. (2020). «Breaking down the classroom walls: how to train future media professionals in an interdisciplinary and applied way while fostering social change». 6th International Conference on Higher Education Advances: HEAd'20 (juny: València). DOI: 10.4995/HEAd20.2020.11015.

Ignatova, T.; Elías, M.; Solà, P., Forment, I., Trullàs, E., Vilaseca, J.E.; García, M.A.; Cuffí, L. (2019). «The importance of therapeutic compliance: an innovative teaching proposal». Pharmacology 2019 (Edimburg, Regne Unit).

Franganillo, J.; Sánchez, L.; García, M.A.; Marquès, A. (2019). «Aprendizaje aplicado y creación con utilidad social en Comunicación Audiovisual: el caso de la Universidad de Barcelona». XI Congreso Latina de Comunicación Social (desembre: Tenerife).

Marquès, A.; Franganillo, J.; García, M.A.; Sánchez, L.; Vilaseca, J.E. (2019). «Aprender en Comunicación Audiovisual contribuyendo a la sociedad». II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació (Barcelona).

García, M.A. (2019). «Comunica i persuadeix a través de l'elevator pitch». Bizbarcelona (juny: Barcelona).

Franganillo, J.; García, M.A.; Marquès, A.; Sánchez, L. (2019). «Innovative use of service-learning to boost students’ career readiness: the case of Media and Communication at the University of Barcelona». Trial and Error III: Business as usual? On the Relationship between Industry and Education for Media Professionals in Times of Change (maig: Salzburg, Àustria).

Marquès, A.; Aguilar, C. (2017). «S1PE. Gamificación para conocer el sector audiovisual: una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual». CINAIC: Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (octubre: Saragossa).

Aguilar, C. (2017). «Apps per jugar: una proposta d'itinerari d'aprenentatge mitjançant l'aprenentatge basat en problemes». ITworldEdu (març: Barcelona).

Cuffí, M.L.; García, M.A.; Vilaseca, J.E.; Trullàs, E.; Sabatés, M.; Solé, J.; Fernández, A.; Ignatova, T.; Yashchenko, O.; Morgó, J.; González, M.; Vacas, N.; Granados, V.; Salvat, B. (2017) «Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Barcelona». VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario APS-U8 (Sevilla). Derribando muros: el compromiso de la universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible.

Materials docents

Franganillo, J.; Lopezosa, C.; Salse, M. (2023). La inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria. Universitat de Barcelona. Informe de recerca del CRICC. [Versió catalana]

In-COMAV (2022). Foment del desenvolupament social a través de l'audiovisual: formació aplicada i interdisciplinària de futurs professionals dels mitjans. Memòria de mèrits docents per optar a la distinció Jaume Vicens Vives de qualitat docent en l’àmbit universitari.

Villanueva, S.; García, M.A.; Maestre, E.; Cruz, C.; Testar, X.; Larrea, C.; Cuffí, L.; Sánchez, L.; Aguilar, C.; Franganillo, J. (2022): «Rúbrica de evaluación de un elevator pitch». Material docent.

Vilaseca, J.E. (2019). «El tráiler y el teaser». Material docent.

García, M.A.; Franganillo, J.; Marquès, A.; Rius, S. «Guía para la presentación pública de una obra audiovisual». Material docent.

García, M.A.; Sánchez, L.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Ortiz, P.; Marquès, A.; Vilaseca, J.E.; Ruiz, S. (2018). «El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7 minuts per vendre's i vendre un projecte». Conferència d'Oriol Gispert. Material docent.

García, M.A.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Vilaseca, J.E.; Rius, S.; Franganillo, J.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Ortiz, P.; Montolío, E.; Yúfera, I.; Polanco, F.; López, A. (2018). «Rúbrica de evaluación del pitch». Material docent.

Cuffí, M.L.; García, M.A.; Vilaseca, J.E. (2018). «Rúbrica d'avaluació del treball en grup transversal: estudiants de Comunicació Audiovisual i Medicina i Ciències de la Salut». Material docent.

Sánchez, L.; Sanz, J.; Marquès, A.; Villanueva, S. (2018). «Rúbriques d'avaluació del treball final de grau de Comunicació Audiovisual». Material docent.