Projectes

  • Formació oberta. Organitzem formació en recursos expressius i persuasius per a estudiants i personal docent.
  • Presència a festivals. Encoratgem la participació d'estudiants en festivals i mostres de cinema, com ara DocsBarcelona i Mecal.
  • Necessitats reals. Impulsem el servei a la comunitat i el compromís cívic dels estudiants amb propostes i demandes reals amb un impacte social.
  • Treball interdisciplinar. Desenvolupem projectes juntament amb estudiants i docents d'altres facultats de la Universitat de Barcelona.
  • Divulgació. Programem per al públic general xerrades divulgatives sobre el cinema, la televisió i els nous mitjans de comunicació.
  • Desenvolupament sostenible. Estem compromesos amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.