Projectes

  • Formació oberta. Organitzem formació en recursos expressius i persuasius per a estudiants i personal docent.
  • Presència a festivals. Encoratgem la participació d'estudiants en festivals i mostres de cinema, com ara DocsBarcelona i Mecal.
  • Necessitats reals. Impulsem el servei a la comunitat i el compromís cívic dels estudiants amb propostes i demandes reals amb un impacte social.
  • Treball interdisciplinar. Desenvolupem projectes juntament amb estudiants i docents d'altres facultats de la Universitat de Barcelona.
  • Divulgació. Programem per al públic general xerrades divulgatives sobre el cinema, la televisió i els nous mitjans de comunicació.
  • Desenvolupament sostenible. Estem compromesos amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Antibiòtics: consum responsable

Andrea Fernández, Mar González, Víctor Granados, Tatiana Ignatova, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Oleg Yashenco (realització)

Tutors: Jaume E. Vilaseca, Laura Cuffí, M. Ángeles García

Col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Aulas de arena

Uri Hosta (direcció i guió), Alba Medina (producció i film researcher), Míriam Nassin (producció), Lara Bautista (disseny gràfic i web) i Laura Gomà (edició)

Tutors: Daniel Jariod, Muntsa Tarrés, Miquel Térmens, Sandra Rius

Col·laboració amb l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina.

Claroscuro: La Mina

Paula Mykhaylychenko, Helena Colom, Laia Capellas, Eric Depken, Carla Collado (realització)

Tutors: Muntsa Tarrés, Andreu Sulé, Eva Rodríguez, Jaume Vilaseca

Col·laboració amb l'Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina.

BiDes

Berta Cotrina (direcció), Bàrbara Prohens (producció), Iria Louzao i Ángela Muñoz (guió), Edgar Ortiz (direcció de fotografia), Eva Gómez i Maria Navarro (edició) i Mercedes Cantos (ajudant de producció)

Tutor: Josep Rovira

Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Accés a la universitat en llengua de signes catalana

Fran Novo (realització)

Tutor: Jep Cunill

Col·laboració amb els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.