Projectes

Projectes concedits

Integració curricular i aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres

Codi: 2021PID-UB/013
Durada: setembre de 2021−juliol de 2023
Responsable: Hibai López
Departament: Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Facultat: Informació i Mitjans Audiovisuals
Participants: M.ª Ángeles García, Lydia Sánchez, Jorge Franganillo, Maria Jose Masanet, Sergio Villanueva, Maddalena Fedele, Anna Marquès, Marga Carnicé, Jaume Vilaseca

Aprenentatge basat en projectes

Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa

Codi: 2019PID-UB/016
Durada: juliol de 2019−gener de 2022
Responsable: Sergio Villanueva
Facultat: Informació i Mitjans Audiovisuals

Participants:

Professorat del grau de Comunicació Audiovisual:
Sergio Villanueva, M. Ángeles García, Lydia Sánchez, Anna Marquès, Jorge Franganillo, Jaume Vilaseca, Sandra Rius
Professorat del grau de Podologia:
Laura Cuffí
Professorat del grau d'Infermeria:
Elena Maestre, Dolors Rodriguez
Professorat del grau de Ciències Biomèdiques:
Xavier Testar
Professorat del grau d'Administració i Direcció d'Empreses:
Claudio Cruz, Esther Hormiga
Professorat del màster d'Antropologia i Etnografia:
Cristina Larrea
Ascensors

Comunicació de l'ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d'aprenentatge servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits

Codi: 2018PID-UB/026
Responsable: M. Ángeles García
Departament: Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació
Facultats: Informació i Mitjans Audiovisuals, Medicina i Ciències de la Salut
Participants: M. Ángeles García, Laura Cuffí, Jaume Vilaseca

Píndoles

Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció i projecció de la seva imatge professional

Codi: 2016PID-UB/026
Durada: novembre de 2016−novembre de 2018
Responsable: M. Ángeles García
Departament: Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació
Facultat: Informació i Mitjans Audiovisuals

Participants:

Professorat del grau de Comunicació Audiovisual:
Carlos Aguila, Jorge Franganillo, M. Ángeles García, Anna Marquès, Paula Ortiz Álvarez, Sandra Rius, Lydia Sánchez, Sergio Villanueva, Jaume Vilaseca
Professorat lingüista del grup de recerca EDAP:
Anna López, Estrella Montolío, Fernando Polanco, Irene Yúfera
Lector

Recuperación de la memoria histórica y la dignidad de los barrios del Campo de la Bota y de la Mina: un proyecto transmedia de aprendizaje y servicio colaborativo y multidisciplinario

Codi: 2018PID-UB/014
Durada: 2018−2020
Responsable: Lydia Sánchez
Departament: Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Facultat: Informació i Mitjans Audiovisuals
Participants: Miquel Termens, Nuria Jornet, Jorge Franganillo, Sergio Villanueva, Carlos Aguilar, Muntsa Tarrés, Anna Marqués, Daniel Jariod, Sandra Rius

Barri de la Mina