Activitats

Primer aniversari del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES)

Durant el passat mes de gener i en el marc del projecte PCI de la AECID «Desarrollo de un programa para la promoción de acciones consorciadas y de cooperación entre las bibliotecas universitarias de El Salvador» que coordina la Facultat, s’han dut a terme diverses activitats que han tingut com a principal protagonista el CBUES.

En primer lloc, cal assenyalar la celebració de la I Jornada de Conferencias CBUES que, sota el lema «La cooperación entre las bibliotecas universitarias, retos y oportunidades», va tenir lloc al campus de la Universitat Centreamericana José Simeón Caña durant els dies 19 i 20 de gener i on van intervenir Carina Rey, Cristóbal Urbano, Rosa Seguí i Miquel Térmens. Trobareu més informació sobre la Jornada a: http://www.cbues.org.sv/cbues/index.php/inicio/45-jornadas/91-i-jornada-de-conferencias-cbues i al portal de notícies de la UB.

Els dies previs, es realitzaren dos tallers presencials orientats al personal de les biblioteques del consorci. Carina Rey impartí el taller «Servicios de marketing en la biblioteca: optimización de los recursos electrónicos»,al qual assistiren les directores de les biblioteques, i Miquel Térmens el taller «Digitalización de documentos: planificación y gestión» adreçat al personal tècnic.

Durant la seva estada a El Salvador, Cristóbal Urbano i Rosa Seguí dugueren a terme les tasques de coordinació que el projecte requereix, avaluant-ne els resultats i planificant les accions que caldrà desenvolupar durant el 2012.