Campus

Horari d’estiu de l’edifici i dels serveis de la Facultat

Podeu consultar a la pàgina web de la Facultat, l'horari d'estiu de l'edifci i de serveis com ara secretaria, copisteria, oficina d'afers generals o aules d'informàtica. Us recordem que el tancament de part dels edificis durant el mes d'agost va ser fixat en una resolució del rector com a mesura d’ajustament pressupostari.