Activitats

Nou número de la revista «BiD»

 

Acaba d'aparèixer el número d'hivern de la revista de la Facultat BiD.Textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Aquest número, que ja és el 31, està dedicat en bona part al tema de la qualitat de la informació a Internet, i l'han coordinat Lluís Codina i Rafael Pedraza. La tribuna és de Michael Buckland, professor emèrit de la University of California (Berkeley), i el professor de la Facultat Miquel Térmens és autor, juntament amb Joan-Isidre Badell, de l'article: «Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya». Altres articles estan dedicats a la qualitat dels llocs web turístics, la informació medicosanitària a Internet, els serveis 2.0 a les biblioteques públiques de Biskaia, l'actitud dels usuaris cap als llibres electrònics cientificotècnics en una biblioteca de recerca, o les pautes de comportament dels usuaris que consulten mapes conceptuals. Com és tradició, completa el sumari del número la secció dedicada a experiències.

Els editors de BiD ens recorden que el proper número de la revista —el del mes de juny— se centrarà en la formació i la professió, i el coordinen Virginia Ortiz-Repiso i Ana Reyes, de la Universidad Carlos III de Madrid.