Professió

28 de setembre: Dia Internacional de l’Accés a la Informació

El 17 de novembre de 2015, la UNESCO va declarar el 28 de setembre Dia Internacional de l’Accés a la Informació i, per tant, aquest esdeveniment se celebra enguany per primera vegada. Amb aquest motiu, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents, ha volgut recollir a l’aplicació Què puc fer als arxius? les activitats que els arxius organitzen per donar a conèixer a la ciutadania la seva tasca de donar accés a la informació pública. A més, el dia 29 de setembre, a les 19.30 h, presenten l’e-single Els arxius, clau de volta de la transparència (editorial Bon Port) de Vicenç Ruiz Gómez i Joan Pérez Ventayol.