Professió

Defunció de Montserrat Condomines, bibliotecària i arxivera

El passat 5 de maig de 2017, va morir a Barcelona Montserrat Condomines i Pereña (nascuda l’11 de setembre de 1929). Era bibliotecària titulada per l’antiga Escola de Bibliotecàries, on acabà la carrera el 1950. El títol del seu treball final d’estudis, elaborat juntament amb Maria Elena Faraudo, porta el títol de Bibliografía de don Fernando Valls i Taberner. Posteriorment es llicencià en Història a la Universitat de Barcelona. El 1967 entrà a treballar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, feina que durant un temps compaginà amb la de bibliotecària de la UB (a Dret). Va esdevenir directora d’aquest Arxiu Històric entre 1984 i 1985, i entre 1987 i 1994 (l’any de la seva jubilació), fou directora de l’Arxiu Municipal Administratiu. Fou membre del consell de redacció de la revista Historia, antropología y fuentes orales. Entre les seves publicacions, cal mencionar «Bibliografía de don Fernando Valls y Taberner», Biblioteconomía, año 8, n.º 29-30 (enero-junio 1951), p. 2-29 (escrit juntament amb M. Elena Faraudo, a partir de la seva tesina de l’Escola), i «El archivo de historia oral del Institut Municipal d’Història de Barcelona», Historia y fuente oral, vol. 1 (1989), p. 161-176, escrit juntament amb Mercè Soler i Lluís Úbeda.