Professió

S’ha creat la Comissió BiblioLab

Divendres passat, es va constituir la Comissió assessora del programa BiblioLab, un dels projectes estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. En tant que centre de formació dels professionals de la biblioteca, la nostra Facultat forma part d’aquesta Comissió, juntament amb representants de les diverses àrees de la Diputació, ajuntaments, universitats, biblioteques, gremis d’editors i llibreters, professionals experts, etc.

El projecte BiblioLab parteix de la necessitat de repensar la funció de les biblioteques públiques en el context de la societat de la informació i les TIC. En aquest sentit, es vol analitzar la inclusió de nous serveis relacionats amb els anomenats laboratoris ciutadans, uns espais de creació i d’experimentació amb la tecnologia i la innovació totalment oberts a la participació ciutadana. Es vol aprofitar les experiències existents a Catalunya i a Europa dels Fab Lab o Living Lab (aquestes són algunes de les seves denominacions) per traslladar-les a les biblioteques.

La sessió va tenir lloc a la biblioteca Volpalleres-Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès, un centre en el qual es disposa d’un d’aquests laboratoris ciutadans, coordinat pel Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona.