Campus

Curs de postgrau en Ciència Oberta: preinscripció oberta fins el dia 7 de gener

Durant totes les vacances de Nadal i Any Nou restarà oberta la preinscripció al curs “Ciència oberta: promoció, suport i avaluació“. Qualsevol consulta sobre el curs serà atesa aquests dies per Gema Santos al correu-e: gsantos@ub.edu.

El formulari de preinscripció es pot omplir abans d’enviar escanejada la documentació requerida a la Secretaria de la Facultat (sed.informacio.audiovisuals@ub.edu). Ara bé, la documentació s’ha de lliurar no més tard del dia 7 de gener de 2022: document d’identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari i currículum. Trametre aquests documents és requisit indispensable per ser tingut en compte en el procés de selecció.

El nombre de places disponibles és de 25. En cas que el nombre de preinscripcions superi aquesta xifra, es farà una assignació equilibrada de les places en funció de la diversitat d’institucions representada entre les persones preinscrites, en la qual es tindrà en compte la idoneïtat dels candidats (grau de vinculació i experiència en l’àmbit del suport a la recerca).