Campus

Nova col·lecció d’informes de recerca del CRICC

S’ha inaugurat la nova col·lecció Informes de recerca del CRICC, el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la FIMA, al Dipòsit digital de la UB, amb la publicació dels dos primers informes:

Curación de contenidos en periodismo: una visión desde la Academia, dels professors de la Facultat i investigadors del CRICC Carlos Lopezosa, Javier Guallar i Mario Pérez-Montoro, juntament amb l’investigador de la UPF Lluís Codina.

Visualización de datos y medios de comunicación: scoping review, de Carlos Lopezosa, Mario Pérez-Montoro i Javier Guallar.