Professorat

Professorat de la FIMA participa a la traducció al català de les WCAG 2.1

S’ha aprovat la traducció oficial al català de les WCAG (Web content accessibility guidelines) 2.1. Es tracta d’un conjunt de directrius i consells a seguir per fer els continguts web accessibles per a tothom, en especial per aquells que tenen algun tipus de discapacitat. 

La traducció ha estat coordinada per la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, i han participat el grup de recerca ADAPTABIT de la UB, els Serveis Lingüístics de la UB i el TERMCAT. A l’equip de traducció han participat, per part de la FIMA, com a membres del grup de recerca Adaptabit, els professors Rubén Alcaraz i Marina Salse.

Fins ara, les directrius per a aquesta versió eren en anglès i no gaudíem d’una traducció oficial al català, com sí que existia de les WCAG 2.0, la qual també va realitzar la Universitat de Barcelona.