Núria Jornet a Leiden en una jornada sobre paisatges de coneixement religiós

Del 30 de gener al 2 de febrer, la professora Núria Jornet ha estat a Leiden (Holanda) per participar a les jornades Spaces and Places of Religious Knowledge Transfer in Early Modern Cities on, juntament amb Delfi I. Nieto, hi ha presentat la contribució «Spiritual landscapes. Models of spatial approach to Medieval female religious transformations in the Iberian kingdoms», resultat de les investigacions fetes en el marc del projecte «Paisajes espirituales: una aproximacion espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina medieval en los reinos peninsulares en la Edad Media (siglos XII-XVI)» que coordina la mateixa Núria Jornet, juntament amb Blanca Garí.

 

Seccions